Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
 
 
1

Κάνω τις διαιρέσεις.

Εικόνα

 

 
2

Βάζω τις παρακάτω ημερομηνίες στη σειρά. Βρίσκω στο ημερολόγιο ποιος γιορτάζει κάθε φορά και το γράφω δίπλα.

Εικόνα

1).............................................. ............

2).............................................. ............

3).............................................. ............

4).............................................. ............

5).............................................. ............

Εγώ γιορτάζω στις:

..........................................

 
3

Κάνω την πράξη και γράφω το αποτέλεσμα.

27:3=... 34x2=...
30:3=... 68:34=...
36:6=... 15x4=...
45:5=... 60:4=...
70:7=... 900:10=...

1. Προτείνουμε διαιρέσεις που είναι αντίστροφες πράξεις των γινομένων
από τον πίνακα της προπαίδειας (π.χ. 24:3, 45:9, 80:10 κτλ.).

 
 
4

Παρατηρώ και συμπληρώνω τα μοτίβα.

Εικόνα

 

 
5

Αναλύω τον διψήφιο αριθμό και πολλαπλασιάζω όπως ο Πυθαγόρας.

Εικόνα

 

 
6

Μετρώ τα δύο ψηφία και βρίσκω ποιο έχει μεγαλύτερη επιφάνεια.

Εικόνα

Είναι ....... τετραγωνάκια. Είναι ....... τετραγωνάκια.