Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

 

 • Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις

 • Μοτίβα

 • Μέτρηση χρόνου και επιφάνειας

 

Εικόνα

Κεφάλαιο 46ο
Πολλαπλασιασμοί

Εικόνα

Κεφάλαιο47ο:
Διαιρέσεις

Εικόνα

Κεφάλαιο 48ο:
Μοτίβα

Εικόνα

Κεφάλαιο 49ο:
Μέτρηση του χρόνου

Εικόνα

Κεφάλαιο 50ο:
Μέτρηση της επιφάνειας

Εικόνα

Κεφάλαιο 51ο:
Προβλήματα

Εικόνα

Κεφάλαιο 52ο:
Επαναληπτικό μάθημα

 

 

Στο 46ο κεφάλαιο μέσα από διάφορα παιχνίδια και προβλήματα θα ασκηθούμε στους νοερούς και γραπτούς πολλαπλασιασμούς.Στο 47ο κεφάλαιο θα ασκηθούμε στις διαιρέσεις λύνοντας προβλήματα και παίζοντας παιχνίδια όπως το παιχνίδι “μοιράζουμε τις κάρτες”.Στο 48ο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τα μοτίβα. Θα καταγράψουμε τα μοτίβα που συναντούμε καθημερινά στο σπίτι και θα μαζέψουμε φωτογραφίες από διάφορα περιοδικά. Στο 49ο κεφάλαιο θα μάθουμε να υπολογίζουμε το χρόνο σε ώρες και λεπτά. Στο 50ο κεφάλαιο θα μάθουμε να μετρούμε και να υπολογίζουμε την επιφάνεια, ενώ στο 51ο κεφάλαιο θα λύσουμε διάφορα προβλήματα.

46

Πολλαπλασιασμοί
 
1
 

Η σχολική εκδρομή

Εικόνα

 • Oι μαθητές θα ταξιδέψουν με τρία σχολικά λεωφορεία. Σε κάθε λεωφορείο θα μπουν 18 μαθητές.

Πόσοι μαθητές θα πάνε εκδρομή;

Απάντηση: Θα πάνε εκδρομή ............... μαθητές.

 • Κάθε μαθητής θα πληρώσει 23 ευρώ για τη συμμετοχή του στην εκδρομή.

Πόσα χρήματα θα πληρώσουν όλοι οι μαθητές μαζί;

Απάντηση: Όλοι οι μαθητές μαζί θα πληρώσουν ............... ευρώ.

 • Κάθε μαθητής θα πληρώσει 10 ευρώ εισιτήριο για το λεωφορείο.

Πόσα χρήματα θα πληρώσουν όλοι οι μαθητές μαζί για τα λεωφορεία;

Απάντηση: Όλοι οι μαθητές μαζί θα πληρώσουν ............... ευρώ.

Οι μαθητές ασκούνται περαιτέρω στους νοερούς και τους γραπτούς πολλαπλασιασμούς.

 
2

Πολλαπλασιάζω δεκάδες και εκατοντάδες.

Εικόνα

 
3
 

Παίζω το παρακάτω παιχνίδι.

Εικόνα

 • Κάθε παίχτης διαλέγει τους κόκκινους ή τους πράσινους αριθμούς.

 • Oι παίκτες παίζουν διαδοχικά ο ένας μετά τον άλλον.

 • Κάθε παίκτης διαλέγει δύο από τους αριθμούς του και τους πολλαπλασιάζει μεταξύ τους ή πολλαπλασιάζει τον έναν αριθμό με τον εαυτό του.

 • O παίκτης που βρίσκει το σωστό αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού κυκλώνει τον αριθμό στα τετράγωνα με αντίστοιχο χρώμα ξυλομπογιάς.

 • Νικητής θα είναι αυτός που θα συμπληρώσει πρώτος τέσσερις διαδοχικούς αριθμούς σε μια σειρά ή στήλη ή διαγώνιο.

2. Προτείνουμε πολλαπλασιασμούς δεκάδων και εκατοντάδων με μονοψήφιους αριθμούς όπως 40x4, 60x5, 300x6, κτλ.