Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
 
 
1

Γράφω τους αριθμούς.

Εικόνα

 
2

Χρωματίζω τις πεταλούδες συμμετρικά. Χαράζω τον άξονα συμμετρίας.

Εικόνα

 

 
3

Σχεδιάζω το δείκτη στη ζυγαριά.

Εικόνα

 

1. Προτείνουμε τετραψήφιους αριθμούς μέχρι το 5.000 και οι μαθητές τούς γράφουν στα πλαίσια.

 
 
4

Βάζω τους παρακάτω αριθμούς στη σωστή σειρά, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο.

Εικόνα

 
5

Συμπληρώνω τα μοτίβα.

Εικόνα

 
6

Η πιατέλα έσπασε! Βάζω τα κομμάτια στη σωστή τους θέση. Γράφω μέσα
στα κυκλάκια τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε κομμάτι.

Εικόνα