Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
43

Η συμμετρία
 
1
 

Κόβουμε και δημιουργούμε συμμετρικά σχήματα.

 

Παρακάτω βλέπεις έναν κύκνο που κολυμπά στα νερά της λίμνης. Τι παρατηρείς;

Παρακάτω βλέπεις διάφορες εικόνες που έχεις συναντήσει στο μάθημα της Ιστορίας. Ποιες από αυτές είναι συμμετρικές; Τράβηξε με το χάρακά σου τον άξονα συμμετρίας.

 

Οι μαθητές ασκούνται στο να διακρίνουν τα συμμετρικά σχήματα, να βρίσκουν τον
άξονα συμμετρίας και να χαράσσουν τα συμμετρικά σχήματα.

 
 
2
 

Αν διπλώσω κατά μήκος της κόκκινης γραμμής, τα σχήματα ταυτίζονται.

Παρακάτω βλέπεις ένα ζωγραφισμένο τζάμι από το παράθυρο μιας εκκλησίας. Oι μπλε γραμμές είναι δύο άξονες συμμετρίας. Πόσους ακόμα μπορείς να χαράξεις;

Συμπλήρωσε το χρωματισμό στο παρακάτω σχήμα, για να είναι συμμετρικό.