Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
37


Πρόσθεση και αφαίρεση
με δεκαδικούς αριθμούς

 
1
 

Ταμίες, αβακιστές και μαθηματικοί

Υπολογίζω πόσο είναι το άθροισμα: 4,32 ευρώ + 3.25 ευρώ

Εικόνα Εικόνα Εικόνα

 

Υπολογίζω πόσο είναι το υπόλοιπο: 5,70 ευρώ - 3.20 ευρώ

Εικόνα Εικόνα Υπολογίζω το υπόλοιπο

Οι μαθητές ασκούνται στις προσθέσεις και αφαιρέσεις των δεκαδικών αριθμών.

 
 
2

Ανακαλύπτω και γράφω τον αριθμό.

Εικόνα

 
3

Η οικογένεια της Μαρίας αγόρασε από το μανάβη τα εξής φρούτα και λαχανικά:

Εικόνα

1. Παρατηρώ τα δύο λαχανικά. Είναι περισσότερο από 3 κιλά; Γιατί;

2. Πόσα κιλά είναι μαζί τα πορτοκάλια και τα μήλα; Χρησιμοποιώ τον άβακα για τον υπολογισμό.

3. Πόσο πιο βαριά είναι τα λάχανα από τις ντομάτες;

4. Πόσο πιο βαριά είναι τα σταφύλια από τα πορτοκάλια; Χρησιμοποιώ τον άβακα για τον υπολογισμό.

 
4

Κάνω τις παρακάτω πράξεις:

Εικόνα

 

2. Ο δάσκαλος περιγράφει έναν δεκαδικό αριθμό τον οποίο βρίσκουν οι μαθητές και τον γράφουν μέσα στο πλαίσιο.

Μικροπείραμα μικροπείραμα     Μικροπείραμα μικροπείραμα