Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
35


Δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί

 
1

Οι δεκαδικοί αριθμοί

Τα κλάσματα ήταν ήδη γνωστά από την αρχαιότητα. Tα χρησιμοποιούσαν οι Αιγύπτιοι τη δεύτερη χιλιετηρίδα π.Χ. Αντίθετα, οι δεκαδικοί αριθμοί ανακαλύφθηκαν σχετικά πρόσφατα, τον 16o αιώνα, από το Φλαμανδό μαθηματικό Simon Stevin (1548 - 1620), ο οποίος εισήγαγε τη γραφή των δεκαδικών αριθμών. Εικόνα

Εικόνα

Εικόνα Υπολογίζω, με την αριθμομηχανή, τα παρακάτω κλάσματα και γράφω τα αποτελέσματα.

$\dfrac{325}{10} = 32,5 $         $\dfrac{78}{100} =$             $\dfrac{2.479}{1.000} = $             $\dfrac{546}{100} = $             $\dfrac{16}{10} = $            


$\dfrac{3}{10} =$            $\dfrac{670}{10} =$               $\dfrac{5}{100} = $             $\dfrac{54}{1.000} = $             $\dfrac{7}{1.000} = $               

Παρατηρώ με προσοχή αυτές τις ισότητες και βρίσκω τον κανόνα με τον οποίο
μετατρέπουμε τα δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς.

Εικόνα Συνδέω καθένα από τα παρακάτω δεκαδικά κλάσματα με τον αντίστοιχο δεκαδικό αριθμό.

 

Εικόνα

 

 

Εισάγουμε τους μαθητές στην έννοια των δεκαδικών αριθμών.
Οι μαθητές συνδέουν δεκαδικά κλάσματα με δεκαδικούς αριθμούς.

 
 
2

Αναλύω τους αριθμούς.

Αριθμός
43,16
2,653
128,67
0,26
29,032
0,048
345,006
Εκατοντάδες
100
Δεκάδες
10
Μονάδες
1
Δέκατα
$\frac{1}{10}$
Εκατοστά
$\frac{1}{100}$
Χιλιοστά
$\frac{1}{1.000}$
  4 3 1 6  
           
           
           
           
           
           
συμπεραίνω

$24,65$ σημαίνει $24 + \dfrac{6}{10} + \dfrac{5}{100}$    ή    $24 + \dfrac{65}{100}$    ή    $\dfrac{2465}{100}$

Το πρώτο ψηφίο μετά την υποδιαστολή δείχνει τα δέκατα.

Το δεύτερο ψηφίο μετά την υποδιαστολή δείχνει τα εκατοστά.

O αριθμός 24,65 διαβάζεται «είκοσι τέσσερα υποδιαστολή έξι δέκατα και πέντε εκατοστά» ή «είκοσι τέσσερα κόμμα εξήντα πέντε εκατοστά».

O αριθμός 4,05 διαβάζεται «τέσσερα κόμμα πέντε εκατοστά».

 

 
 
 
3

Μετατρέπω τους δεκαδικούς αριθμούς σε δεκαδικά κλάσματα.

$4,25 = \dfrac{425}{100}$                    0,17 =                      0,2 =                      23,26 =                   

3,06 =                            0,705 =               28,06 =                      0,007 =               

Μικροπείραμα μικροπείραμα