Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

 

  • Εισαγωγή στους δεκαδικούς αριθμούς

 

Εικόνα

Κεφάλαιο 33ο :
Πολλαπλασιασμός και διαίρεση με το 10, το 100 και το 1.000

Εικόνα

Κεφάλαιο34ο:
Δεκαδικά κλάσματα

Εικόνα

Κεφάλαιο 35ο:
Δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί

Εικόνα

Κεφάλαιο 36ο:
Δεκαδικοί αριθμοί

Εικόνα

Κεφάλαιο 37ο:
Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς

Εικόνα

Κεφάλαιο 38ο:
Επαναληπτικό μάθημα

 

Κεφάλαιο 39ο:
Κριτήριο αξιολόγησης

Στο 33ο κεφάλαιο με «Το παιχνίδι της μάγισσας με το μαγικό ραβδί» θα μάθουμε να πολλαπλασιάζουμε και να διαιρούμε αριθμούς με το 10, το 100 και το 1.000. Στο 34ο κεφάλαιο, μετρώντας τα μήκη διαφόρων αντικειμένων και γράφοντάς τα με μορφή δεκαδικών κλασμάτων, δηλαδή σε δέκατα, εκατοστά και χιλιοστά, θα θυμηθούμε ξανά τα κλάσματα. Στο 35ο κεφάλαιο με την αριθμομηχανή θα μετατρέψουμε δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς και στη συνέχεια θα παρατηρήσουμε τη σχέση τους. Στο 36ο κεφάλαιο θα δούμε τιμές προϊόντων με δεκαδικούς αριθμούς και θα τις σχηματίσουμε με τα νομίσματα και αντίστροφα. Στο 37ο κεφάλαιο θα παίξουμε το παιχνίδι ρόλων «Ταμίες, αβακιστές και μαθηματικοί». Στο παιχνίδι αυτό θα προσθέτουμε και θα αφαιρούμε ποσά σε ευρώ με διαφορετικούς τρόπους.

33
Πολλαπλασιασμός και διαίρεση
με το 10, το 100 και το 1.000
 
1
 

Η μάγισσα με το μαγικό ραβδί

Εικόνα

Τι θα γίνει;

  • Αν η μάγισσα αγγίξει δύο φορές με το κίτρινο ραβδί ένα ευρώ;

Εικόνα

Εικόνα
  • Αν αγγίξει μια φορά με το κόκκινο ραβδί το Γιώργο που ζυγίζει 100 κιλά;

Εικόνα

Εικόνα
  • Αν τον αγγίξει και μια δεύτερη φορά;
Εικόνα
  • Αν αγγίξει το Γιώργο μια φορά με το κίτρινο ραβδί και μια με το κόκκινο ραβδί;
Εικόνα
   

Ασκούμε τους μαθητές να πολλαπλασιάζουν και να διαιρούν με το 10, το 100 και το 1.000.

 
 
2

ο>Βρίσκω και γράφω τα γινόμενα.

Εικόνα

 
3
 

Το πιθάρι έχει 28 χρυσά νομίσματα. Η μάγισσα, για να βοηθήσει τον
καλό σεΐχη, άγγιξε το πιθάρι δύο φορές με το κίτρινο ραβδί.

Εικόνα

Πόσα θα γίνουν τα χρυσά νομίσματα;

Βρίσκω και συμπληρώνω τους πολλαπλασιασμούς.

28 x 10 = ......, ...... x 10 = .......

 

Το σεντούκι έχει 600 χρυσά νομίσματα. Η μάγισσα, για να τιμωρήσει
τον κακό σεΐχη, άγγιξε το πιθάρι δύο φορές με το κόκκινο ραβδί.

Εικόνα

Πόσα θα γίνουν τα χρυσά νομίσματα;

Βρίσκω και συμπληρώνω τις διαιρέσεις.

600 : 10 = ......, ...... : 10 = .......

συμπεραίνω
  • Όταν πολλαπλασιάζουμε έναν αριθμό με το 10 προσθέτουμε στον αριθμό ένα μηδενικό, π.χ. 23x10 = 230, 178x10=1.780
  • Όταν διαιρούμε δεκάδες, εκατοντάδες ή χιλιάδες με το 10, αφαιρούμε από τον αριθμό ένα μηδενικό, π.χ. 70:10=7, 300:10=30, 2.000:10=200
  • Όταν πολλαπλασιάζουμε έναν αριθμό με το 100 προσθέτουμε στον αριθμό δύο μηδενικά, π.χ. 4x100 = 400, 23x100=2.300
  • Όταν διαιρούμε εκατοντάδες ή χιλιάδες με το 100, αφαιρούμε από τον αριθμό δύο μηδενικά, π.χ. 500:100=5, 2.000:100=20
 
 

2. Προτείνουμε πολλαπλασιασμούς μονοψήφιων αριθμών με το 100 και το 1.000, όπως: 8x100, 2x1.000 και διψήφιων αριθμών με το 10 και το 100 όπως: 17x10, 23x100 κ.τλ.