Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
 
 
1

Γράφω και αναλύω τους αριθμούς.

Εικόνα

 

 
2

Ολυμπιάδα του 1896

Εικόνα

Εικόνα

Στις 29 Μαρτίου του 1896, ο Σπύρος Λούης τερμάτισε πρώτος στο Μαραθώνιο Δρόμο των πρώτων σύγχρονων Oλυμπιακών Αγώνων που έγιναν στην Αθήνα. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε μέχρι σήμερα;
....................................................................................................................

 
3
 

Βρίσκω τους αριθμούς Α και Β.

Αριθμός Α

Εικόνα

Α = ....................

Αριθμός Β

Εικόνα

B=.....................

1. Αρχικά ο δάσκαλος προτείνει τετραψήφιους αριθμούς τους οποίους οι μαθητές βρίσκουν και γράφουν.
Στη συνέχεια οι μαθητές αναλύουν τους αριθμούς αυτούς σε χιλιάδες, εκατοντάδες, δεκάδες και μονάδες.

 
 
4

Βρίσκω τις πράξεις και γράφω το αποτέλεσμα

Εικόνα

 

 
5

Κάνω τις πράξεις.

Για να ελέγξω το αποτέλεσμα, εκτελώ την αντίστροφη πράξη.

 

Εικόνα

 

 
6
Εικόνα

1. Πόσα μήλα έχει το ένα τελάρο;
Το γράφω με μορφή γινομένου: ... x ...

2. Πόσα μήλα έχουν τα 6 τελάρα;
.......................................................................

3. Πόσα μήλα έχουν τα 28 τελάρα; 4. Πόσα μήλα έχουν τα 100 τελάρα;

4. Προτείνουμε προσθέσεις και αφαιρέσεις τετραψήφιων αριθμών, όπως 2.500 + 500, 2.735 + 700 κτλ.