Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
31

Προβλήματα
 
1

Υπολογίζω και γράφω τα γινόμενα.

Εικόνα

 

 
2
 

Στο χρωματοπωλείο

Στο κατάστημα της κυρίας Ελένης υπάρχουν χρώματα σε σωληνάριο που πωλούνται σε κουτιά των 6 και χρώματα σε μπουκάλια που πωλούνται σε κουτιά των 8.

Εικόνα

1. Πόσα σωληνάρια με χρώματα υπάρχουν στο κατάστημα;
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

2. Πόσα μπουκάλια με χρώματα υπάρχουν;
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

3. Ποια είναι περισσότερα, τα σωληνάρια ή τα μπουκάλια; Πόσο περισσότερα είναι;
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

1. Προτείνουμε στους μαθητές πολλαπλασιασμούς διψήφιων αριθμών με το 10 και το 100.

 
 
3
 

Σε μια μυρμηγκοφωλιά ζουν 42 εργατικά μυρμήγκια. Σήμερα κάθε μυρμήγκι μετέφερε
στηφωλιά από 8 σπόρους. Πόσοι σπόροι μαζεύτηκαν στη φωλιά ;

Βλέπω πώς έλυσαν το πρόβλημα 3 παιδιά και συζητώ.

Εικόνα

Εικόνα

 
4

 

  • O κύριος Παντελής μάζεψε από το χωράφι του μήλα και γέμισε
    13 τελάρα. Κάθε τελάρο χωράει 14 κιλά μήλα.

Πόσα κιλά μήλα μάζεψε;

Μάζεψε ......... κιλά μήλα.

Εικόνα
  • O κύριος Παντελής μάζεψε και αχλάδια με τα οποία γέμισε 25 τελάρα. Κάθε τελάρο χωράει 18 κιλά αχλάδια.

    Πόσα κιλά αχλάδια μάζεψε;

Μάζεψε ......... κιλά αχλάδια.