Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
28

Προς τον πολλλαπλασιασμό (Ι)
 
1
 

Το ψηφιδωτό

Πίνακας N. Eγγονόπουλου (1961).

Πίνακας N. Eγγονόπουλου (1961).

1. Παρατηρώ αυτό το ψηφιδωτό:

Πόσες είναι οι ψηφίδες του;

Πώς τις μέτρησες;

2. Κόβω από μια σελίδα με τετραγωνάκια ένα ορθογώνιο που να έχει τον ίδιο αριθμό γραμμών και στηλών με το παραπάνω ψηφιδωτό.

3. Υπολογίζω τον αριθμό των τετραγώνων που έχει το ορθογώνιο που έκοψα:

Χαράζω γραμμές επάνω στο ορθογώνιο για να χωριστεί σε μικρότερα τετράγωνα ή ορθογώνια, στα οποία μπορούμε ευκολότερα να μετρήσουμε τα τετραγωνάκια.

4. Συμπληρώνω τώρα το γινόμενο που δίνει τον αριθμό από τα τετραγωνάκια στο ορθογώνιο:

... x ... = ...

Οι μαθητές ασκούνται στον πολλαπλασιασμό διψήφιου με μονοψήφιο και διψήφιο
αριθμό χρησιμοποιώντας το τετραγωνισμένο χαρτί.

 
 
2

Βρίσκω τα γινόμενα και γράφω το αποτέλεσμα.

Εικόνα

 
3

Πόσα είναι τα πλακάκια;

Εικόνα

... x ... = ...

Πόσες είναι οι ψηφίδες στο ψηφιδωτό;

Εικόνα

... x ... = ...

 
4

Θέλω να υπολογίσω τα τετραγωνάκια που είναι 14x23.

Χωρίζω το 23 σε 20 + 3 ή σε 10 + 10 + 3.

Χωρίζω το 14 σε 10 + 4.

Πολλαπλασιάζω χωριστά το 10, με το 10, με το 10 και το 3.

(10x10, 10x10, 10x3).

Πολλαπλασιάζω το 4, με το 10, με το 10 και το 3.

(4x10, 4x10, 4x3).

Εικόνα
συμπεραίνω

Όταν θέλουμε να υπολογίσουμε το γινόμενο 14 x 23:

  • Χωρίζουμε το 23, σε 10 + 10 + 3 ή σε 20 + 3.
  • Χωρίζουμε το 14, σε 10 + 4.
  • Bρίσκουμε όλα τα γινόμενα, 10 x 10, 10 x 3, κτλ.
  • Στο τέλος προσθέτουμε όλα αυτά τα γινόμενα.

2. Προτείνουμε γινόμενα από την προπαίδεια μεγάλων αριθμών όπως του 6, 7, 8, 9 και 10.