Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

 

  • Προσθέσεις και αφαιρέσεις

  • Αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού

 

Εικόνα

Κεφάλαιο 27ο:
Προσθέσεις και αφαιρέσεις με τετραψήφιους αριθμούς

Εικόνα

Κεφάλαιο 28ο:
Προς τον πολλαπλασιασμό (Ι)

Εικόνα

Κεφάλαιο 29ο:
Προς τον πολλαπλασιασμό (ΙΙ)

Εικόνα

Κεφάλαιο 30ο:
Ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού

Εικόνα

Κεφάλαιο 31ο:
Προβλήματα

Εικόνα

Κεφάλαιο 32ο:
Επαναληπτικό μάθημα

Στο 27ο κεφάλαιο οι επιβάτες που μεταφέρει ένα πλοίο και επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται στα νησιά του Αιγαίου θα μας δώσουν την αφορμή να εκτελέσουμε προσθέσεις και αφαιρέσεις με τετραψήφιους αριθμούς.
Στο 28ο, 29ο και 30ο κεφάλαιο θα μάθουμε σταδιακά τον γραπτό πολλαπλασιασμό. Στο κεφάλαιο 28 με αφορμή τη μέτρηση των ψηφίδων σε ένα ψηφιδωτό ή των μικρών τετραγώνων σε ένα τετραγωνισμένο χαρτί σε σχήμα ορθογωνίου θα χωρίσουμε τις στήλες και θα οργανώσουμε τη μέτρηση με τα πολλαπλάσια του 10, γιατί είναι ευκολότερα. Στο κεφάλαιο 29, θα μάθουμε έναν τρόπο πολλαπλασιασμού με πίνακα που τον λέμε ελληνικό πολλαπλασιασμό. Στο κεφάλαιο 30 με βάση τον ελληνικό πολλαπλασιασμό θα γνωρίσουμε τον κάθετο γραπτό πολλα-πλασιασμό που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή ζωή.
Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 31 θα λύσουμε διάφορα προβλήματα, χρησιμοποιώντας και τις νέες γνώσεις μας στον πολλαπλασιασμό.

27
Προσθέσεις και αφαιρέσεις με τετραψήφιους αριθμούς
 
1
 

Ταξίδι με πλοίο

Εικόνα

Ένα πλοίο ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με 1.423 επιβάτες.

Στη Λήμνο κατέβηκαν 865 και ανέβηκαν 1.678.

Πόσοι είναι τώρα οι επιβάτες στο πλοίο;

Εικόνα

Διατυπώνω ένα δικό μου πρόβλημα και το δίνω στο διπλανό μου να το λύσει.

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

 

Οι μαθητές ασκούνται σε προσθέσεις και αφαιρέσεις τετραψήφιων αριθμών
χωρίς κρατούμενα και με κρατούμενα.

 
 
2

Κάνω τις πράξεις και γράφω το αποτέλεσμα.

Εικόνα


 
3

O Στάθης και ο Κοσμάς έκαναν την ίδια αφαίρεση, αλλά βρήκαν διαφορετικό αποτέλεσμα.

Κάνουμε τον έλεγχο στις αφαιρέσεις, για να δούμε ποιος έκανε λάθος.

Εικόνα

Έκανε λάθος ο ............................

 

 

4

 

Oικογένεια ελεφάντων

Μπαμπάς ελέφαντας

Εικόνα

Μαμά ελεφαντίνα

Εικόνα

Ελεφαντάκι

Εικόνα

Πόσα περισσότερα κιλά ζυγίζει ο μπαμπάς από τη μαμά; Πόσα κιλά ζυγίζει όλη η οικογένεια μαζί;


2. Προτείνουμε προσθέσεις και αφαιρέσεις τετραψήφιων αριθμών με χιλιάδες, εκατοντάδες και δεκάδες.

Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα