Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
 
 
1

Κλάσματα και χρόνος

Εικόνα

α) Χώρισε την επιφάνεια του ρολογιού σε 12 ίσα μέρη.

β) Χρωμάτισε με κόκκινο στην επιφάνεια του ρολογιού το $\frac{1}{12}$ της ώρας.

γ) Χρωμάτισε με κίτρινο ένα μέρος της επιφάνειας του ρολογιού που αντιστοιχεί σε 15 λεπτά.

Εικόνα

Συμπληρώνω τον πίνακα

O λεπτοδείκτης ξεκινά από το 12 και φτάνει μέχρι το: Μέρος της ώρας Λεπτά
1 $\frac{1}{12}$ 5
3    
4    
6    
9    
7    
Εικόνα
 
 
2

Η Αυγή αγόρασε μια ωραία τούρτα φράουλα. Τόσο πολύ της άρεσε που έφαγε
το $\dfrac{1}{3}$ της τούρτας. O Oρέστης όμως προτίμησε τη νόστιμη μηλόπιτα της μαμάς
και έφαγε τα $\dfrac{2}{6}$ της. Η μηλόπιτα είχε το ίδιο μέγεθος με την τούρτα.

Χρωματίζω τα κομμάτια του γλυκού που έφαγε κάθε παιδί

 

Εικόνα

1. Ποιο παιδί έφαγε περισσότερο γλυκό;

.....................................................................................................................................

2. Πόσα κομμάτια της μηλόπιτας είναι ίσα με το $\dfrac{1}{3}$ της τούρτας;

....................................................................................................................................

3. Αν η μαμά κόψει τη μηλόπιτα σε 12 ίσα κομμάτια, πόσα κομμάτια της θα αντιστοιχούν με το $\dfrac{1}{3}$ της τούρτας;

....................................................................................................................................

4. Αν η μαμά κόψει τη μηλόπιτα σε 24 ίσα κομμάτια, πόσα κομμάτια της θα αντιστοιχούν με το $\dfrac{1}{3}$ της τούρτας;

....................................................................................................................................