Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
24
Οι κλασματικές μονάδες
και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί
 
1

Βρίσκω και γράφω με κλάσμα ποιο μέρος της σελίδας είναι χρωματισμένο.

Εικόνα

 

συμπεραίνω

Έτσι γράφουμε τα κλάσματα:

Εικόνα

Οι μαθητές μαθαίνουν τη συμβολική γραφή των απλών κλασμάτων.
Εφαρμόζουν τα κλάσματα σε διακριτές ποσότητες και ευθύγραμμα τμήματα.

 
 
2

Υπάρχουν 6 καραμέλες. Τα τρία παιδιά τις μοιράστηκαν.

Εικόνα

Τι κλάσμα από τις καραμέλες πήρε το κάθε παιδί;

Εικόνα

Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα