Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
 
 
1

Βρίσκω και γράφω τους αριθμούς.

Εικόνα

 
2

Συμπληρώνω τους αριθμούς όπως οι λογοτέχνες, οι ζωγράφοι ή οι μαθηματικοί.

Εικόνα

 

 

 
1

Πόσο είναι περίπου το αποτέλεσμα της πράξης;

Δώσε μια πρόχειρη, γρήγορη απάντηση και μετά υπολόγισε κανονικά.

Κύκλωσε αυτό που είναι πιο κοντά στο σωστό αποτέλεσμα

 

Εικόνα

Τώρα υπολόγισε κανονικά.

1. Προτείνουμε τη χιλιάδα, τις εκατοντάδες, τις δεκάδες και τις μονάδες ενός
τετραψήφιου αριθμού τον οποίο οι μαθητές βρίσκουν και γράφουν μέσα στα πλαίσια.

 
 
3

Κάνω τις πράξεις και γράφω το αποτέλεσμα.

Εικόνα

 

 

 
4

Σχεδιάζουμε μια μαργαρίτα

Τοποθετούμε την ακίδα του
διαβήτη στο σημείο Α και
χαράσσουμε έναν κύκλο
που περνά από το κέντρο.

Εικόνα

Τοποθετούμε την
ακίδα στο σημείο Β
κ.ο.κ

Εικόνα

Κρατούμε πάντα
σταθερό το άνοιγμα
του διαβήτη (ακτίνα ΑO).

Εικόνα

 

 

 
4

Oι οικογένειες των τεσσάρων πράξεων

Εικόνα

4. Προτείνουμε προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών που είναι εκατοντάδες και δεκάδες.