Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
19

Προβλήματα
 
1

Κάνω τις διαιρέσεις και γράφω το αποτέλεσμα.

Εικόνα

 

 
2

 

Η συναυλία

Εικόνα

Μια περίφημη ορχήστρα έδωσε συναυλίες για 3 μέρες. Στον παρακάτω πίνακα βλέπεις πόσοι παρακολούθησαν τη συναυλία κάθε μέρας.

Ημέρα Αριθμός Θεατών

Παρασκευή

318

Σάββατο

286

Κυριακή

345
  • Πόσοι ήταν όλοι οι θεατές που παρακολούθησαν τις συναυλίες;

Όλοι οι θεατές ήταν ........................

Υπήρχαν κανονικά εισιτήρια για τους μεγάλους και εισιτήρια με έκπτωση για τους μαθητές.

Εικόνα

O Φώτης πήγε στην παράσταση μαζί με 3 φίλους του.

  • Πόσα ευρώ πλήρωσαν συνολικά τα 4 παιδιά;

Τα 4 παιδιά πλήρωσαν ........................ ευρώ.

Εικόνα

Oι συγγενείς του Φώτη πήγαν στην ίδια παράσταση και πλήρωσαν 36 ευρώ για 4 άτομα.

  • Πόσο έκανε το κανονικό εισιτήριο;

Το κανονικό εισιτήριο έκανε ........................ ευρώ.

1. Προτείνουμε διαιρέσεις που είναι αντίστροφες πράξεις πολλαπλασιασμών που έγιναν
στα προηγούμενα κεφάλαια (π.χ. 27:3, 70:10 κτλ.).

 
 
3

 

Οι λογαριασμοί

Εικόνα

  • Πόσο θα πληρώσουμε για νερό και ενοίκιο; ....................

  • Πόσο θα πληρώσουμε για ηλεκτρικό ρεύμα και νερό; ....................

  • Πόσο θα πληρώσουμε για όλα μαζί; ....................
 
4

 

Πρόβλημα:

O Αλέκος αγόρασε 4 κουτιά με νερομπογιές. Κάθε κουτί είχε 12 νερομπογιές.

Διατύπωσε μια ερώτηση για αυτό το πρόβλημα.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Παρακάτω παρουσιάζουμε τις απαντήσεις της Μαρίας, του Γιώργου και της Δήμητρας.

Ποια ή ποιες απαντήσεις είναι σωστές; Κύκλωσέ τες. Ποια ή ποιες είναι λάθος και γιατί;

Εικόνα