Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
18

Διαιρέσεις
 
1
 

Μοιράζουμε τις κάρτες

 

Εικόνα

 

  • Μετά από ένα παιχνίδι με τις κάρτες ο γραμματέας της ομάδας συμπλήρωσε
    την παρακάτω ισότητα:
    27 = (4 x 6) + 3

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Πόσες είναι όλες οι κάρτες στο παιχνίδι; ............

Πόσες κάρτες περισσεύουν; ............

Πόσες κάρτες έχει πάρει το κάθε παιδί; ............

Πόσα είναι τα παιδιά που μοιράστηκαν τις κάρτες; ............

  • Συμπλήρωσε τις παρακάτω ισότητες:

Εικόνα

 

 

Οι μαθητές μαθαίνουν να εκτελούν διαιρέσεις ως αντίστροφες πράξεις του πολλαπλασιασμού
και να προσδιορίζουν τη θέση ενός αριθμού ανάμεσα σε δύο διαδοχικά γινόμενα.

 
 
2

Κάνω τις διαιρέσεις και γράφω το αποτέλεσμα.

Εικόνα

3

 

Έχουμε 42 κάρτες και τις μοιράζουμε εξίσου σε 5 παιδιά. Πόσες κάρτες
θα πάρει το κάθε παιδί; Θα περισσέψουν κάρτες;

Εικόνα

O Πυθαγόρας σκέφτεται

Εικόνα

μαθαίνω

Όταν έχουμε να κάνουμε μια διαίρεση όπως 42:5, σκεφτόμαστε τα δύο
διαδοχικά γινόμενα του 5 που δίνουν το κοντινότερο αποτέλεσμα στο 42.
Ποιο είναι μικρότερο από το 42; Το 5x8=40 .
Ποιο είναι μεγαλύτερο από το 42; Το 5x9=45.
Επιλέγουμε το μικρότερο γινόμενο.

 

2. Ζητούμε από τους μαθητές να βρουν ένα γινόμενο (π.χ. 6x7), στη συνέχεια τους ζητούμε να κάνουν την
αντίστροφη διαίρεση (π.χ. 42:6) και να το γράψουν στο πλαίσιο.

Μικροπείραμαμικροπείραμα