Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
17

Πολλαπλασιασμοί
 
1
 

 

Εικόνα

Στον πίνακα αυτό τοποθετήσαμε τα γεωμετρικά σχήματα με βάση το χρώμα και το σχήμα τους. Για παράδειγμα, η κίτρινη σφαίρα βρίσκεται εκεί που συναντιούνται η γραμμή με τα κίτρινα σχήματα και η στήλη της σφαίρας.

Παρατηρώ προσεκτικά τον πίνακα
και απαντώ στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Πόσα είναι τα κόκκινα σχήματα; .....................................................................................

2. Πόσα χρωματιστά σχήματα υπάρχουν στον πίνακα; ...........................................................

3. Πόσα σχήματα ακόμη μπορούμε να τοποθετήσουμε στον πίνακα;.........................................

4. Πόσα θα είναι όλα τα σχήματα, αν γεμίσουμε τον πίνακα;...................................................

5. Πόσα σχήματα θα είναι όλα, αν προσθέσουμε ακόμη μια γραμμή;........................................

6. Πόσα σχήματα θα είναι όλα, αν προσθέσουμε ακόμη μια γραμμή και μια στήλη; ....................

Οι μαθητές ασκούνται στον πολλαπλασιασμό διψήφιου με μονοψήφιο αριθμό.

 
 
2

Υπολογίζω και γράφω τα διπλάσια και τα μισά.

Εικόνα

 
3

Γράφω την κάθε απάντηση με μορφή γινομένου.

 

Εικόνα

Πόσα τετραγωνάκια
έχει η σκακιέρα; ..........

Εικόνα

Πόσα αυτοκόλλητα
έχει το άλμπουμ; ..........

 
4

Η Κορίνα υπολογίζει πόσα τετράγωνα είναι 4x16.

Εικόνα

μαθαίνω

Για να υπολογίσουμε το γινόμενο 15x5, χωρίζουμε το 15 σε 10 και 5, πολλαπλασιάζουμε το καθένα με το 5 και προσθέτουμε τα γινόμενα.

15 x 5 = (10 + 5) x 5 = 10 x 5 + 5x 5 = 50 + 25 = 75

2. Ζητούμε από τους μαθητές να βρουν το διπλάσιο κάποιου αριθμού καθώς και το μισό του ίδιου αριθμού.