Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
16
Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα.
Ορθές γωνίες.

 

 

 
2
 

Οι Ολυμπιακοί αγώνες

 

Εικόνα

Εικόνα

Παρακάτω βλέπεις το σήμα των Oλυμπιακών Αγώνων. Από τι σχήματα αποτελείται; Γιατί έχει αυτά τα χρώματα; Ξέρεις τι συμβολίζουν; Αφού συζητήσετε για αυτά στην τάξη, φτιάξε δίπλα με το διαβήτη σου το ίδιο σήμα.

Εικόνα

 

 

Χαράξεις με γεωμετρικά όργανα σε λευκό και τετραγωνισμένο χαρτί.
Χρήση του διαβήτη. Κάθετες ευθείες και ορθές γωνίες.

 
 
2
 

Παρατηρώ τις ευθείες, βρίσκω αυτές που είναι κάθετες μεταξύ
τους και τις σημειώνω με κόκκινο χρώμα.

 

Εικόνα

Το πράσινο αυτοκίνητο κινείται κάθετα προς το κόκκινο αυτοκίνητο.

Το κίτρινο και το κόκκινο αυτοκίνητο κινούνται παράλληλα.

Εικόνα

Χρωμάτισε και τα υπόλοιπα:

Το πορτοκαλί αυτοκίνητο κινείται κάθετα προς το πράσινο.

Το μπλε αυτοκίνητο κινείται παράλληλα με το πράσινο.

μαθαίνω
Εικόνα

 

 

 

Για να ελέγξουμε αν μία γωνία είναι ορθή, και αν δύο ευθείες είναι κάθετες μεταξύ τους, χρησιμοποιούμε το γνώμονα.