Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

 

  • Αριθμοί μέχρι το 3.000

  • Οι τέσσερις πράξεις

  • Χαράξεις, ορθές γωνίες

     

 

Εικόνα

Κεφάλαιο 14o:

Αριθμοί μέχρι το 3.000

Εικόνα

Κεφάλαιο 15o:

Προσθέσεις και αφαιρέσεις

Εικόνα

Κεφάλαιο 16o:

Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες

Εικόνα

Κεφάλαιο 17o:

Πολλαπλασιασμοί

Εικόνα

Κεφάλαιο 18o:

Διαιρέσεις

Εικόνα

Κεφάλαιο 19o:

Προβλήματα

Εικόνα

Κεφάλαιο 20o:

Επαναληπτικό μάθημα

 

Κεφάλαιο 21o:

Κριτήριο αξιολόγησης

Στο 14ο κεφάλαιο θα παίξουμε το παιχνίδι «O μετρητής των χιλιομέτρων», για να ασκηθούμε στη διαφορετική αξία των ψηφίων ανάλογα με τη θέση τους: (μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες).
Έπειτα, στο 15ο κεφάλαιο θα εξετάσουμε το θέμα της αύξησης ή της μείωσης του πληθυσμού του σχολείου μας τα τελευταία χρόνια και θα κάνουμε γραπτά και νοερά προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών.
Το 16ο κεφάλαιο αναφέρεται στη γεωμετρία και έχει ως στόχο να μάθουμε να χρησιμοποιούμε το διαβήτη για τη χάραξη κύκλων. Θα ασκηθούμε επίσης στη χάραξη γραμμών με βάση συγκεκριμένες εντολές και θα γνωρίσουμε τις κάθετες ευθείες και τις ορθές γωνίες.
Στο 17ο κεφάλαιο θα ασκηθούμε στο να κόβουμε με το ψαλίδι ορθογώνια σε τετραγωνισμένο χαρτί, να μετρούμε τα τετραγωνάκια και να τα υπολογίζουμε με τη βοήθεια του πολλαπλασιασμού.
Στο 18ο κεφάλαιο θα παίξουμε το παιχνίδι με τις κάρτες, για να ασκηθούμε στις διαιρέσεις.
Τέλος, στο 19ο κεφάλαιο θα λύσουμε προβλήματα.

14

Αριθμοί μέχρι το 3.000
 
1
 

Ο μετρητής των χιλιομέτρων

 

Εικόνα

O μετρητής γυρίζει ανά ένα χιλιόμετρο. Βρείτε και συμπληρώστε τους αριθμούς.

Ποια κυκλάκια θα γυρίσουμε;

Εικόνα

 
2

Διαβάζω τους αριθμούς.

Εικόνα

 

Οι μαθητές ασκούνται με τους αριθμούς από το 1.000 μέχρι το 3.000.

 
 
3

Μετρώ και γράφω από το 1.100 μέχρι το 2.000 ανά 100.

Εικόνα

 

4

 

 

1.739 =1.000 + 700 + 30 + 9 1.000 + 600 +50 + 8 =1.658
1.876= ..... 2.000 + 400 +30 + 2= .....
2.600= ..... 1.000 + 800 + 40 = .....
2.080= ..... 2.000 + 6 = .....
μαθαίνω

O αριθμός 1.264 αποτελείται από
1 χιλιάδα, 2 εκατοντάδες, 6 δεκάδες και 4 μονάδες
O αριθμός 1.264 μπορεί να γραφεί ως εξής:
1.000 + 200 + 60 + 4

 
 
 
5
 

 

Το ρωμαϊκό σύστημα γραφής αριθμών.

Oι θεμελιώδεις μονάδες του ρωμαϊκού συστήματος γραφής των αριθμών είναι οι εξής:

 

Εικόνα

π.χ. τους αριθμούς 1.617 και 1.755 τους γράφουμε ως εξής:

MDCCLV 1.000 + 500 + 100 + 100 + 50 + 5 = 1.755
MDCXVII 1.000 + 500 + 100 + 10 + 5 + 1 + 1 = 1.617

Γράφω σύμφωνα με τον παραπάνω τρόπο
το έτος που γεννήθηκα και το έτος που έχουμε τώρα:


.................................................................................
.................................................................................

3. Οι μαθητές αριθμούν προφορικά ανά 100 από το 1.100 μέχρι το 2.000 και γράφουν
τους αριθμούς στους κύκλους.