Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
9

Στερεά σώματα - Αναπτύγματα
 
1
 

Οι πυραμίδες της Αιγύπτου

Η παρακάτω εικόνα δείχνει μια από τις πυραμίδες που χτίστηκαν στην Αίγυπτο.
Βρες πληροφορίες για αυτές και παρουσίασέ τες στην τάξη.

Εικόνα

Από ποια σχήματα αποτελείται το ανάπτυγμα της τετραγωνικής πυραμίδας;

Από ....................................... και από....................................

Μικροπείραμα μικροπείραμα

 

Εικόνα
  • Πάρε ένα χάρτινο κουτί που έχει σχήμα ορθογωνίου. Δείξε τις ακμές, τις κορυφές και τις έδρες του.
  • Άνοιξέ το προσεχτικά και σχεδίασε το ανάπτυγμά του σε μια κόλλα χαρτί.
  • Σύγκρινε το ανάπτυγμα που σχεδίασες με αυτό που σχεδίασαν οι συμμαθητές σου.
    Είναι ίδιο;
  • Σκέψου ποιες ακμές θα ενωθούν, αν το ξαναδιπλώσεις, και σημείωσέ τες με το ίδιο χρώμα.
  • Δίπλωσε ξανά το χαρτόνι και στερέωσέ το με κολλητική ταινία.

Αναπαράγουμε αναπτύγματα των στερεών σωμάτων και κινούμαστε από το δισδιάστατο στον τρισδιάστατο χώρο.

 

 

μαθαίνω

Αν ξεδιπλώσουμε τις έδρες ενός κύβου, θα έχουμε:

Εικόνα

Μικροπείραμα μικροπείραμα

Αν ξεδιπλώσουμε τις έδρες ενός παραλληλεπιπέδου, θα έχουμε:

Εικόνα

Μικροπείραμα μικροπείραμα

 
 
 
2

 

Παρατήρησε ένα ζάρι. Έχει το σχήμα κύβου. Βάλε ένα σε όσα από τα παρακάτω
αναπτύγματα μπορούν να μας δώσουν κύβο, αν τα διπλώσουμε.

Εικόνα

 
3

 

Το παρακάτω σχέδιο δείχνει το σχολείο του Πέτρου. Τι σχήμα έχει, αν το δούμε
από πάνω; Κύκλωσε το σωστό σχήμα.

Εικόνα