Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

 

  • Μετρήσεις μήκους

  • Πράξεις αφαίρεσης και πολλαπλασιασμού

  • Στερεά σώματα

 

Εικόνα

Κεφάλαιο8ο:
Μέτρηση μηκών με εκατοστά και χιλιοστά

Εικόνα

Κεφάλαιο 9ο:
Στερεά σώματα - αναπτύγματα

Εικόνα

Κεφάλαιο 10ο:
Aφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών

Εικόνα

Κεφάλαιο 11ο:
Πολλαπλασιασμοί διψήφιου με μονοψήφιο αριθμό

Εικόνα

Κεφάλαιο 12ο:
Προβλήματα

Εικόνα

Κεφάλαιο 13ο:
Επαναληπτικό μάθημα

Στο 8ο κεφάλαιο, μέσα από δραστηριότητες,
όπως η μέτρηση του ύψους μας και η μέτρηση του μήκους εντόμων θα μάθουμε για το μέτρο και τις υποδιαιρέσεις του που είναι το εκατοστό και το χιλιοστό.

Στο 9ο κεφάλαιο, θα ανοίξουμε χάρτινα κουτιά, για να παρατηρήσουμε τα αναπτύγματά τους και τα σχήματα που δημιουργούνται, όταν πηγαίνουμε από τον τρισδιάστατο στο δισδιάστατο χώρο.

Στο 10ο κεφάλαιο θα κάνουμε αγοραπωλησίες παίζοντας το παιχνίδι «Το μαγαζί της τάξης»,
για να ασκηθούμε στο να εκτελούμε νοερά ή γραπτά αφαιρέσεις διψήφιων
αριθμών. Για να μάθουμε τα γινόμενα του 11,
του 12 και του 13, στο 11ο κεφάλαιο θα μιλήσουμε για τον πολλαπλασιασμό των ζώων.

 

 

 

 

 

 

 

8

Μέτρηση μηκών με εκατοστά και χιλιοστά
 
1

Μετρώ το ύψος μου

 

Εικόνα

Το ύψος μου είναι ....... μέτρο και ....... εκατοστά.
Επομένως, το ύψος μου είναι ....... εκατοστά.

Το ύψος του διπλανού μου είναι ....... μέτρο και ....... εκατοστά.
Επομένως, το ύψος του διπλανού μου είναι ....... εκατοστά.

μαθαίνω

1 μέτρο = 100 εκατοστά

O Δημήτρης έχει ύψος 1 μέτρο και 38 εκατοστά.

(100 εκατοστά + 38 εκατοστά)

O Δημήτρης έχει ύψος 138 εκατοστά

 
 
 
2

 

Η παρακάτω εικόνα δείχνει ένα σκαθάρι σε τρεις στιγμές της ζωής του: όταν γεννήθηκε, μετά από ένα μήνα και μετά από τρεις μήνες. Πόσο μήκος είχε κάθε φορά το σώμα του;

Εικόνα

Είναι .......εκ.

Είναι .......χιλ.

Εικόνα

Είναι .......εκ.

Είναι .......χιλ.

Εικόνα

Είναι .......εκ.

Είναι .......χιλ.

μαθαίνω

1 εκατοστό = 10 χιλιοστά

1 μέτρο = 1.000 χιλιοστά

 
 

 

Οι μαθητές ασκούνται στη μέτρηση μηκών σε εκατοστά και χιλιοστά,
και στις μετατροπές με τις υποδιαιρέσεις του μέτρου.

 
 
3

Βρίσκω τα γινόμενα και τα γράφω στα πλαίσια.

Εικόνα

 

 
4

 

O Θησέας ξεκίνησε από το σημείο Α και συνάντησε το Mινώταυρο στο σημείο H. Πόσο μήκος είχε ο μίτος που χρειάστηκε;

.........εκ.

Εικόνα

 

 
5

 

Η Μαρία μετρά το μήκος της γόμας και βρίσκει ότι είναι 5 εκατοστά. O Σάββας
μετρά την ίδια γόμα και βρίσκει ότι είναι 4 εκατοστά και 5 χιλιοστά. Ποιος έχει
δίκιο και γιατί;

Εικόνα

Απάντηση: ............................

 

Μικροπείραμα μικροπείραμα

3. Προτείνουμε γινόμενα της προπαίδειας με μεγάλους αριθμούς.