Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
11
Πολλαπλασιασμός διψήφιου με μονοψήφιο αριθμό
 
1

Tα ζώα πολλαπλασιάζονται

Εικόνα

 

Από τα αυγά μιας πάπιας βγήκαν 11 παπάκια. Πόσα παπάκια θα έχουν συνολικά 4 πάπιες, αν αποκτήσουν και αυτές από 11 παπάκια;

...............................................

Πόσα παπάκια θα αποκτήσουν συνολικά 6 πάπιες;

...............................................

 

Εισάγουμε τα γινόμενα του 11, του 12, και του13 ως προέκταση της προπαίδειας,
καθώς και πολλαπλασιασμούς δεκάδων και εκατοντάδων με μονοψήφιους αριθμούς.

 

 

2
 

 

 

Τα γινόμενα του 11

 

1 x 11 = 11

2 x 11 =

3 x 11 =

4 x 11 =

5 x 11 =

6 x 11 =

7 x 11 =

8 x 11 =

9 x 11 =

10 x 11 =

Υπολογίζουμε και συμπληρώνουμε τα γινόμενα του 11.

Τι παρατηρείτε;

 

 
3

 

Αναλύω τους αριθμούς σε άθροισμα γινομένων.

 

 

356 = 300 + 50 + 6 = (3 x 100) + (5 x 10) + (6 x 1)

735 = .......................................................................

89 = .........................................................................

580 = .......................................................................

333 = .......................................................................

μαθαίνω

O αριθμός 462 αποτελείται από 4 εκατοντάδες, 6 δεκάδες και 2 μονάδες. O αριθμός 462 μπορεί να αναλυθεί ως εξής:

400 + 60 +2 = (4 x 100) + (6 x 10) + (2 x 1)

 
 

Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα