Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
10
Αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών
 
1
 

Το μαγαζί της τάξης

Εικόνα


Έχω στην τσέπη μου 76 ευρώ.

Αν αγοράσω ένα αυτοκίνητο ράλι που κάνει 35 ευρώ, πόσα ευρώ θα μου περισσέψουν;

Εικόνα

 

Τα παιδιά λύνουν το πρόβλημα αφαιρώντας
με διαφορετικούς τρόπους.

Η Κορίνα υπολογίζει με το μυαλό.

Εικόνα

Ο Πυθαγόρας γράφει την αφαίρεση κάθετα και υπολογίζει.

Εικόνα

Η Υπατία γράφει την αφαίρεση οριζόντια και υπολογίζει

Εικόνα

Υπολογίζω όπως η Κορίνα την αφαίρεση 87 – 68.

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

Οι μαθητές ασκούνται στην εκτέλεση νοερών και γραπτών αφαιρέσεων με διψήφιους
αριθμούς και δεκάδες τριψήφιων αριθμών.

 

 

2

 

Κάνω τις αφαιρέσεις και γράφω το αποτέλεσμα.

 

Εικόνα

 

 

 
3
 

 

Η Xαρά έχει 92 ευρώ και ο Γιώργος έχει 38 ευρώ.
Πόσα ευρώ περισσότερα έχει η Xαρά από το Γιώργο;


Εικόνα

μαθαίνω

Εικόνα

Παίρνουμε δέκα μονάδες (ή μία δεκάδα) που τη λέμε κρατούμενο.

Εικόνα

Προσθέτουμε τις δέκα μονάδες στις μονάδες του πρώτου αριθμού και το 2 γίνεται 12.

Εικόνα

Τώρα μπορούμε να αφαιρέσουμε το 8 απο το 12. Μένουν 4 μονάδες.

Προσθέτουμε τη μία δεκάδα (το κρατούμενο) στις δεκάδες του δεύτερου αριθμού, και οι 3 δεκάδες γίνονται 4 δεκάδες.

Εικόνα

Τρεις δεκάδες και μία το κρατούμενο ίσον 4. Βγάζουμε τις 4 δεκάδες απο τις 9 και μένουν 5 δεκάδες.

 
 

2. Προτείνουμε αφαιρέσεις τέτοιες, ώστε κάθε φορά ο αφαιρετέος να είναι οι μονάδες ή οι δεκάδες του
διψήφιου αριθμού. Για παράδειγμα 46-6 ή 53-50.

Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα