Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
 
 
1

Βρίσκω τα γινόμενα και τα γράφω μέσα στα πλαίσια.

Εικόνα

 
2

 

Εικόνα

Συμπληρώνω τους αριθμούς στα κενά.

Εικόνα

1. Προτείνουμε γινόμενα της προπαίδειας σύμφωνα με τις δυνατότητες των μαθητών.

 
 
3

Βρίσκω και γράφω τους αριθμούς.

Εικόνα

 
4

 

Εικόνα

 

Θέλω να εμφανίζονται στην αριθμομηχανή, χωρίς να σβήνω
ή να ξεκινώ από την αρχή, διαδοχικά οι αριθμοί:

Εικόνα

Αν πατήσω διαδοχικά τα πλήκτρα Εικόνα

θα σχηματιστεί ο αριθμός .........

3. Ο δάσκαλος λέει τον αριθμό των μονάδων, δεκάδων και εκατοντάδων ενός τριψήφιου αριθμού.
Οι μαθητές τον βρίσκουν και τον γράφουν.