Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
6

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση
 
1

Κόβουμε τετραγωνάκια

Κόβουμε το ορθογώνιο με τα τετραγωνάκια με δύο τρόπους, όπως παρακάτω.

Εικόνα

Κόβουμε οριζόντια και κάθετα τα παρακάτω ορθογώνια και κάνουμε τις δύο διαιρέσεις.

Εικόνα

Οι μαθητές ασκούνται στην προπαίδεια του 8 και του 9. Αντιμετωπίζουν επίσης καταστάσεις διαίρεσης.

 
 
2

Βρίσκω και γράφω τα γινόμενα.

Εικόνα

 

 
3

Συμπληρώνω τις στήλες της προπαίδειας του 8 και του 9.

1 x 8 = 8

2 x 8 =

3 x 8 =

4 x 8 =

5 x 8 =

Βρίσκουμε τα γινόμενα:

2 x 8 = ....

4 x 8 = ....

8 x 8 = ....

Τι παρατηρείς;

 

1 x 9 = 9

2 x 9 =

3 x 9 =

4 x 9 =

5 x 9 =

Στα γινόμενα
του 9, δηλαδή
το 18, 27 κτλ,
αθροίζουμε
τα ψηφία τους,
για να γίνουν
μονοψήφιοι.
Τι παρατηρείς;

6 x 8 =

7 x 8 =

8 x 8 =

9 x 8 =

10 x 8 =

6 x 9 =

7 x 9 =

8 x 9 =

9 x 9 =

10 x 9 =

 
4

 

Εικόνα

O Πυθαγόρας
ο Σάμιος έζησε
περίπου τον
6ο αιώνα π.Χ..
Λέγεται ότι ήταν ο
άνθρωπος που έβλεπε
παντού αριθμούς.
Ταξίδεψε
στην Ασία και
την Αίγυπτο όπου μελέτησε
την αιγυπτιακή φιλοσοφία, τα μαθηματικά,
την αστρονομία και την ιατρική. Ίδρυσε
μια σχολή, τους Πυθαγόρειους, οι οποίοι
μελετούσαν την φιλοσοφία, τα μαθηματικά
και τις άλλες επιστήμες.
Εικόνα

2. Προτείνουμε γινόμενα από την προπαίδεια του 6 και του 7.

Μικροπείραμα μικροπείραμα     Μικροπείραμα μικροπείραμα