Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
4

Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (Ι)
 
1

Οι αγριόπαπιες

Oι αγριόπαπιες πετούν σε σμήνη. Κάθε σμήνος έχει 5 πάπιες.

Εικόνα

 • Πόσες είναι συνολικά οι αγριόπαπιες στα 3 σμήνη; Εικόνα
  Πώς το βρήκες;

 

 

Εικόνα

 • Πόσες είναι όλες οι αγριόπαπιες σε 5 σμήνη;        Εικόνα
  Πώς το βρήκες;
 • Πόσες είναι όλες οι αγριόπαπιες σε 6 σμήνη;        Εικόνα
  Πώς το βρήκες;
 • Πόσες είναι όλες οι αγριόπαπιες σε 10 σμήνη;        Εικόνα
  Πώς το βρήκες;

 

Οι μαθητές ασκούνται στην εκμάθηση της προπαίδειας του 2, 5, 10, 3 και 4 και αντιμετωπίζουν
καταστάσεις με την πράξη του πολλαπλασιασμού.

 
 
2

Απαγγέλλω και γράφω την προπαίδεια του 5.

Εικόνα

 

 
3

Συμπληρώνω τους πίνακες της προπαίδειας.

1 x 5 = 5

2 x 5 =

3 x 5 =

4 x 5 =

5 x 5 =

6 x 5 =

7 x 5 =

8 x 5 =

9 x 5 =

10 x 5 =

 

1 x 10 = 10

2 x 10 =

3 x 10 =

4 x 10 =

5 x 10 =

6 x 10 =

7 x 10 =

8 x 10 =

9 x 10 =

10 x 10 =

 

1 x 2 = 2

2 x 2 =

3 x 2 =

4 x 2 =

5 x 2 =

6 x 2 =

7 x 2 =

8 x 2 =

9 x 2 =

10 x 2 =

1 x 3 = 3

2 x 3 =

3 x 3 =

4 x 3 =

5 x 3 =

 

Εικόνα

 

 

1 x 4 = 4

2 x 4 =

3 x 4 =

4 x 4 =

5 x 4 =

 

Εικόνα

 

6 x 3 =

7 x 3 =

8 x 3 =

9 x 3 =

10 x 3 =

   

6 x 4 =

7 x 4 =

8 x 4 =

9 x 4 =

10 x 4 =

2. Αρχικά οι μαθητές μετρούν ανά 5 μέχρι το 50. Στη συνέχεια απαγγέλλουν τη στήλη της προπαίδειας του 5
και συμπληρώνουν τους κύκλους.

Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα