Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
2
Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών
 
1

Το μπάσκετ

Εικόνα Μια ομάδα μπάσκετ πέτυχε στο
πρώτο ημίχρονο 45 πόντους και
στο δεύτερο ημίχρονο 34 πόντους.
Πόσους πόντους πέτυχε συνολικά;

Τα παιδιά λύνουν το πρόβλημα προσθέτοντας με διαφορετικούς τρόπους.

Η Κορίνα υπολογίζει με το μυαλό.

Εικόνα

O Πυθαγόρας γράφει την πρόσθεση κάθετα και υπολογίζει

Εικόνα

Η Υπατία γράφει την πρόσθεση οριζόντια και υπολογίζει.

Εικόνα

Υπολογίζω όπως η Κορίνα την πρόσθεση 53 + 26.

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Οι μαθητές ασκούνται στην εκτέλεση νοερών και γραπτών προσθέσεων με και χωρίς
κρατούμενο διψήφιων αριθμών και δεκάδων τριψήφιων αριθμών.

 
 
2

Κάνω τις προσθέσεις και γράφω το αποτέλεσμα.

Εικόνα

 
3

Σε έναν αγώνα μπάσκετ μία ομάδα πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο 58 πόντους
και στο δεύτερο ημίχρονο 37 πόντους.
Πόσους πόντους πέτυχε η ομάδα αυτή σε όλον τον αγώνα;

Εικόνα Συμπληρώνω την πράξη και υπολογίζω. Αν υπάρχει κρατούμενο, το γράφω μέσα στο κυκλάκι.
μαθαίνω

Θέλουμε να προσθέσουμε κάθετα το 58 με το 37.

Εικόνα

Προσθέτουμε τις
μονάδες των δύο
προσθετέων, δηλαδή
το 8 με το 7,και
βρίσκουμε 15.

Εικόνα

Εικόνα

Απο το 15 γράφουμε το 5,
κάτω απο τις μονάδες και
κρατούμε τη μια δεκάδα
που τη λέμε κρατούμενο.

Εικόνα

Εικόνα

Προσθέτουμε τα ψηφία των
δεκάδων 5 + 3 και το
κρατούμενο και αυτό που
βρίσκουμε το γράφουμε κάτω
απο τις δεκάδες.

Εικόνα

 
 

1. Προτείνουμε προσθέσεις με διψήφιους αριθμούς χωρίς κρατούμενο.

Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα