Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 

Εικόνα Ποιες στρατηγικές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να λύσουμε σύνθετα προβλήματα;

Μετά το Πάσχα έρχονται στο λιμάνι πιο πολλά πλοία. Στη Σύρο, στο λιμάνι της Ερμούπολης, κατέβηκαν το Σάββατο πολλοί επιβάτες.

Εικόνα

  • Πόσοι επιβάτες κατέβηκαν συνολικά το Σάββατο στο νησί;

Εκτιμώ: περίπου.............επιβάτες.

  • Συμπληρώνω τον πίνακα:
Οι επιβάτες που κατέβηκαν
Στις 3.00' ακριβώς ...................
Στις 5.30' (5 και μισή) ...................
Στις 9.00' ακριβώς ...................
Συνολικά: ...................
Εικόνα

Διαχείριση δεδομένων με σύνθετα προβλήματα. Κατασκευή προβλημάτων
με προϋποθέσεις. Τα βήματα στην επίλυση ενός προβλήματος.

 
Εικόνα

Ο Μανώλης θα πάει την Κυριακή στη νονά του στον Πειραιά. Ξεκίνησε με τους γονείς του από το Ηράκλειο. Εκεί ανέβηκαν συνολικά 250 επιβάτες. Στο λιμάνι της Σαντορίνης κατέβηκαν 30 επιβάτες και ανέβηκαν 180. Στο λιμάνι της Τήνου ανέβηκαν 20, αλλά δεν κατέβηκε κανένας. Πόσοι επιβάτες έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά;

Εκτιμώ: περίπου.............επιβάτες.

  • Συμπληρώνω τον πίνακα.
Οι επιβάτες που ανέβηκαν κατέβηκαν
στο Ηράκλειο .............. ..............
στη Σαντορίνη .............. ..............
στην Τήνο .............. ..............
Συνολικά .............. ..............
Εικόνα

Εργασία

ΕικόναΓια την κατασκήνωση η οικογένεια του Μαριγκλέν αγόρασε:

Οι επιβάτες που κατέβηκαν
1 σκηνή 350€
4 στρώματα 4x20€
1 τραπέζι 180€
4 καρέκλες 4x30€
  • Πόσα χρήματα πλήρωσαν;
Εκτιμώ: περισσότερα από 800 NAI      OXI      Υπολογίζω με ακρίβεια:
 

Εικόνα

Όταν έχουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα:

  • Διαβάζουμε προσεχτικά τα δεδομένα και κρίνουμε αν το πρόβλημα έχει λύση.
  • Οργανώνουμε τα δεδομένα μας.
  • Κάνουμε μια γρήγορη εκτίμηση του αποτελέσματος.
  • Υπολογίζουμε με ακρίβεια.
  • Ελέγχουμε το αποτέλεσμα που βρήκαμε με μία άλλη στρατηγική.