Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 

Εικόνα Υπάρχουν κάθετες ευθείες στο τετράγωνο;

Ο Νικόλας, όταν μεγαλώσει, θέλει να γίνει οδηγός ταξί, όπως και ο μπαμπάς του.

Εικόνα

  • Ποιο μπορεί να είναι το σπίτι του Νικόλα; Το κυκλώνω.
  • Παρατηρώ τους δρόμους στο διπλανό χάρτη της πόλης. Βρίσκω δύο δρόμους που σχηματίζουν σταυρό (+) μεταξύ τους. Τους χρωματίζω κόκκινους.
  • Δύο δρόμοι που σχηματίζουν σταυρό φτιάχνουν
    ένα.....................
  • Φέρνω με το Εικόνα:
Εικόνα
α) δύο ευθείες που σχηματίζουν σταυρό (είναι κάθετες).
β) δύο ευθείες που δε σχηματίζουν ολόκληρο σταυρό, αλλά είναι κάθετες.
Εικόνα Εικόνα

Αναγνώριση κάθετων ευθειών με χρήση γνώμονα.
Διαισθητική εξοικείωση με την ορθή γωνία. Εργασίες

 

Εργασίες

1.

Ο Νικόλας έφτιαξε με το γνώμονα και το χάρακα 2 κάθετες μεταξύ τους ευθείες.

Ελέγχω με τοΕικόνα πόσες ορθές γωνίες φτιάχτηκαν

Εικόνα

Εικόνα Συζητάμε στην τάξη.

2.

Φτιάχνω στο διπλανό πλέγμα 1 τετράγωνο

Ελέγχω με τοΕικόνα και το Εικόνα

αν έχει ορθές γωνίες

Το τετράγωνο έχει ........ ορθές γωνίες

Εικόνα

3. Ποιές ευθείες είναι κάθετες;Ελέγχω με τοΕικόνα και τοΕικόνα.Βάζω Εικόνα

Εικόνα

4. Φτιάχνω δύο ευθείες κάθετες μεταξύ τους με τοΕικόνα και το Εικόνα.

Εικόνα  

 

Εικόνα

Δύο ευθείες που σχηματίζουν μια ορθή γωνία είναι κάθετες. Το τετράγωνο και το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο έχουν 4 ορθές γωνίες.

Εικόνα

Εικόνα