Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 

Εικόνα Πού είναι ο λεπτοδείκτης όταν η ώρα είναι «και μισή»;

Στο σχολείο της Ανεζίνας το κουδούνι χτυπάει κάθε μέρα στις 8 και μισή.

Εικόνα

Τι ώρα ξύπνησε η Ανεζίνα; ...................................................

Εικόνα Συζητάμε στην τάξη τι θα δείχνουν ο ωροδείκτης και ο λεπτοδείκτης την ώρα που ξύπνησε η Ανεζίνα.
  • Αντιστοιχίζω τα ρολόγια με την ώρα που δείχνει το καθένα

Εικόνα

Δείχνω στο ρολόι της τάξης μου τις ώρες.χεδιάζω τους δείκτες κάθε φορά

Εικόνα

Αναγνώριση της ώρας στο ρολόι. Η μισή ώρα. Διαισθητική
εξοικείωση με τη διάρκεια της μισής ώρας.

 

Εικόνα• Ζωγραφίζω τι μπορεί να διαρκεί:

Εικόνα

Εργασία

Τι ώρα θα δείχνει το ρολόι στο τέλος του ταξιδιού;

Εικόνα

Ξεκίνησε στις.............το πρωί. Έφτασε στη Σπάρτη μετά από 3 ώρες και μισή.

Δηλαδή έφτασε στις.....και μισή το μεσημέρι.

 

Εικόνα

Όταν η ώρα είναι «και μισή», ο μεγάλος δείκτης (λεπτοδείκτης) δείχνει το 6.

Εικόνα