Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 

Εικόνα Γιατί χρησιμοποιούμε το ρολόι;

Στην τάξη της Μαρίνας υπάρχει ένα ρολόι. Τα παιδιά έμαθαν να διαβάζουν την ώρα. Τα παιδιά παρατηρούν τους δύο δείκτες.

Εικόνα

Εικόνα Συζητάμε στην τάξη πόσες ώρες πέρασαν από τις 12 το μεσημέρι χτες
μέχρι τις 12 το μεσημέρι σήμερα.

  • Πώς θα είναι οι δείκτες στα ρολόγια; Τους σχεδιάζω:

Εικόνα

  • Βρίσκω τι ώρα δείχνουν τα ρολόγια και ζωγραφίζω τι κάνω κάθε μέρα περίπου εκείνη την ώρα.

Εικόνα

Αναγνώριση της ώρας στο ρολόι. Η ώρα «ακριβώς».
Διαισθητική εξοικείωση με τη διάρκεια της μίας ώρας.

 

Εργασίες

1.Πόση ώρα

Εικόνα

2.Παρατηρώ το ρολόι στην τάξη και ζωγραφίζω τους δείκτες.

Ξεκινάμε το μάθημα περίπου στιςΕικόνα ............. το πρωί

και τελειώνουμε όλα τα μαθήματα σπερίπου στις ......... το μεσημέρι.Εικόνα

Εικόνα Συζητάμε στην τάξη: Κάθε μέρα κάνουμε περίπου.............ώρες μάθημα.

Εικόνα

Εικόνα Παρατηρούμε το ρολόι και συζητάμε στην τάξη την άποψή μας. Συμπέρασμα

 

Εικόνα

Το ρολόι έχει 12 ώρες.
Όταν ο μεγάλος δείκτης δείχνει το 12, τότε ο μικρός δείκτης δείχνει τι ώρα είναι «ακριβώς».

Εικόνα