Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 

Γράφω ένα δυο πράγματα που στα κεφάλαια 41 έως 44:

 • Μου άρεσαν ........................................................................................................ ............................................................................................................................
 • Με δυσκόλεψαν .................................................................................................... ............................................................................................................................
 • Έμαθα καλά ........................................................................................................ ............................................................................................................................

Συμπληρώνω τις εργασίες.

Εικόνα Συζητάμε στην τάξη ποιες μας δυσκόλεψαν και γιατί.

 

1. Οι τριψήφιοι αριθμοί.

 • Φτιάχνω τρεις αριθμούς που έχουν δύο ίδια ψηφία.

Με ψηφία:

α)... β)... γ)...

Με άβακα:

Εικόνα

Με λέξεις:

α)................

β)................

γ)................

ΕικόναΟ διπλανός μου φτιάχνει έναν αριθμό μεγαλύτερο από τους δικούς μου αριθμούς.

Με ψηφία:

......................

Με άβακα:

Εικόνα

Με λέξεις:

................................

 • Βρίσκω το μεγαλύτερο τριψήφιο αριθμό.

Με ψηφία:

......................

Με άβακα:

Εικόνα

Με λέξεις:

................................

 • Βάζω σε σειρά όλους τους αριθμούς που φτιάξαμε, από το μεγαλύτερο στο μικρότερο: .............>.............>.............>.............>.............

Εμπέδωση - επέκταση των γνώσεων και δεξιοτήτων που
διδάχτηκαν στην ενότητα.

 

 

2. Διαχειρίζομαι τριψήφιους αριθμούς.

Βρίσκω το λάθος και ξαναγράφω τις αριθμοσειρές:

 • 20, 120, 220, 330,........,........,........,........,........,........,........, 920,

  20, 120, ........ ,
 • 980, 975, 950, 965, 960, ........ , ........ , 940, ........ , ........ , 925

  980, 975, ........ ,

3. Λύνω προβλήματα.

Εικόνα

 • Ποιά εγκυκλοπαίδεια είναι πιό ακριβή

Εικόνα

 • Ο πατέρας του Γιώργου είναι ψαράς. Αγόρασε 125 μέτρα σκοινί για να δένει την άγκυρα στη βάρκα του. Σήμερα το πρωί σταμάτησε τη βάρκα στο σημείο που είχε βάθος 530 μέτρα για να ψαρέψει με το Γιώργο. Θα φτάσει η άγκυρα στο βυθό; Εκτιμώ:............................

Πόσο σκοινί θα χρειαζόταν αν ήθελε η άγκυρα να ακουμπήσει στο βυθό;

Εικόνα