Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 

Εικόνα Πώς μας βοηθάει το όνομα ενός αριθμού να τον γράψουμε με ψηφία;

Τα παιδιά σε ομάδες φτιάχνουν αριθμούς πολύ κοντά στον αριθμό-στόχο.

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάθε κάρτα από μία μόνο φορά. Εικόνα

1.

Εικόνα

  • Ποιες ομάδες έφτασαν πιο κοντά στον αριθμό-στόχο; Εκτιμώ:..................
Εικόνα Συζητάμε στην τάξη.
  • Ελέγχω με την αριθμογραμμή:

Εικόνα

2.

Εικόνα

  • Ποιες ομάδες έφτασαν πιο κοντά στον αριθμό-στόχο; Εκτιμώ:..................
  • Ελέγχω με την αριθμογραμμή

Εικόνα

Διαχείριση τριψήφιων αριθμών. Σύγκριση, διάταξη, παρεμβολή.

 
  • Ποιοι αριθμοί είναι ακριβώς μία μονάδα πριν από το:
    -> 100, δηλαδή 100 - 1=.......-> 200, δηλαδή 200 - 1 =.......-> 300, δηλαδή 300 - 1 =.......
Εικόνα Εικόνα
  • Εικόνα
Παίζω με τον διπλανό μου το παιχνίδι με τις κάρτες και βρίσκω τους πιο κοντινούς αριθμούς στους αριθμούς-στόχους:
  εγώ ο διπλανός μου
Εικόνα ........................ ........................
Εικόνα ........................ ........................
Εικόνα ........................ ........................
Εικόνα Συζητάμε στην τάξη πώς σκεφτήκαμε.

Εργασία

Εικόνα

Πόσους αριθμούς θα συναντήσω ανεβαίνοντας ανά 1:

  • από το 150 μέχρι να φτάσω στο 189;
  • από το 688 μέχρι να φτάσω στο 701;

Μικροπείραμα μικροπείραμα

 

Εικόνα

Από το όνομα ενός αριθμού καταλαβαίνουμε από πόσες εκατοντάδες, πόσες δεκάδες και πόσες μονάδες αποτελείται. Παράδειγμα: Τριακόσια είκοσι πέντε -> ακούμε τριακόσια και είκοσι και πέντε.

Εικόνα