Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 

Εικόνα Πόσο περίπου είναι 1 μέτρο και 50 εκατοστόμετρα;

Ο Σπύρος πήγε την προηγούμενη Τρίτη στον παιδίατρο. Τον μέτρησε στο ύψος και τον ζύγισε στο βάρος. Στο τέλος της επίσκεψης του έδωσε ένα δικό του μέτρο για να βλέπει μόνος του πόσο ψηλώνει. Ο Σπύρος το έφερε στην τάξη.

Εικόνα

Εικόνα Από το Παράρτημα κόβω το κομμάτι χαρτόνι που είναι 10 εκατοστόμετρα.
Ένα μέτρο έχει 100 εκατοστόμετρα. Με πόσα ίδια κομμάτια χαρτόνι θα φτιάξουμε 1 μέτρο; ... Με
την ομάδα μας ενώνουμε με διπλόκαρφα τα κομμάτια που κόψαμε.

  • Έχουμε φτιάξει μια λουρίδα.............εκατοστόμετρων.
  • Αν κάθε παιδί της τάξης χρησιμοποιήσει το δικό του χαρτόνι των 10 εκ., πόσα μέτρα θα φτιάξουν όλα τα παιδιά μαζί; ..........................
  • Πόσα εκατοστόμετρα περισσεύουν;.............................

ΕικόναΜε τη μεζούρα ή το μέτρο που φτιάξαμε στην τάξη μετράμε:

- ένα αντικείμενο που είναι μεγαλύτερο από 1 μέτρο .................................


- ένα αντικείμενο που είναι μικρότερο από 1 μέτρο ...................................

Εικόνα

Εικόνα Με ποιους τρόπους θα μπορούσαμε να μετρήσουμε το ύψος μας ή το μήκος των δυο αντικειμένων που μετρήσαμε στην τάξη..

Η μέτρηση του μήκους με άτυπες και τυπικές μονάδες
μέτρησης/το μέτρο, η σχέση του με τα εκατοστόμετρα.

 

Εργασίες

1. Τα παιδιά μέτρησαν το μήκος του τοίχου της αίθουσας από τη γωνία μέχρι την πόρτα.

Εικόνα

Ο Χρήστος μέτρησε και βρήκε ότι το μήκος του τοίχου είναι 14 βήματα.
Ο Λευτέρης μέτρησε και βρήκε ότι είναι 12 βήματα.
Ο δάσκαλος μέτρησε και βρήκε ότι το μήκος του τοίχου είναι.............βήματα.

Εικόνα

  • Αν το βήμα του δασκάλου ήταν 1 μ., τότε η απόσταση είναι .......... μ.
  • Αν το βήμα του Xρήστου ήταν μισό μέτρο, τότε η απόσταση είναι .......... μ.

2. Οι μονάδες μέτρησης μήκους που χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι (υπογραμμίζω):

   μέτρο    χιλιόμετρο    εκατοστόμετρο    ώρα    κιλό    ευρώ

3. Με τι μετράμε πιο εύκολα; Αντιστοιχίζω:

Εικόνα

 

Εικόνα

Για να μετράμε το μήκος με τον ίδιο τρόπο, χρησιμοποιούμε το μέτρο.

1 μέτρο = 100 εκατοστά.

  • Για μικρές αποστάσεις χρησιμοποιούμε το εκατοστόμετρο. 100 εκ. =1 μ., π.χ.: μολύβι =15 εκ.
  • Για μεγάλες αποστάσεις χρησιμοποιούμε το μέτρο, π.χ.: πόρτα αυλής = 2 μ.
  • Για πολύ μεγάλες αποστάσεις χρησιμοποιούμε το χιλιόμετρο. 1χμ. = 1.000 μ.
    Παράδειγμα: η απόσταση Αθήνα - Λαμία = 200 χμ.