Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 

2-4 παίκτες

Οδηγίες

 • Χρησιμοποιώντας τα 12 κομμάτια (πεντόμινα) από το Παράρτημα, κάθε παίκτης τοποθετεί ή ζωγραφίζει με τη σειρά ένα κομμάτι στον πίνακα
 • Κερδίζει ο παίκτης που θα μπορέσει να τοποθετήσει τελευταίος ένα κομμάτι στον πίνακα.

Εικόνα

 

 

Στα κεφάλαια αυτά θα θυμηθούμε:

 • Να διαβάζουμε, να γράφουμε, να συγκρίνουμε και να διαχειριζόμαστε τους αριθμούς μέχρι το 100 μέσα σε προβλήματα, παιχνίδια και σπαζοκεφαλιές.
 • Να κάνουμε ανταλλαγές με κέρματα του ευρώ και να βρίσκουμε τα ρέστα.
 • Να συνεχίζουμε ένα μοτίβο.
 • Να υπολογίζουμε με το νου και να ελέγχουμε με κάθετη πράξη (χωρίς κρατούμενο ή δανεικό).

Θα μάθουμε:

 • Να λύνουμε προβλήματα με πολλές διαφορετικές στρατηγικές και να επαληθεύουμε την αρχική μας εκτίμηση για τη λύση τους.
 • Να βρίσκουμε το μισό και το διπλάσιο.
 • Να φτιάχνουμε αριθμούς με άλλους (διαφορετικούς ή ίδιους).
 • Να μετράμε με εκατοστόμετρα.
 • Να ελέγχουμε και να διορθώνουμε προβλήματα.
 • Να λύνουμε προβλήματα που δεν έχουν μόνο μία λύση.
 • Να αναγνωρίζουμε και να φτιάχνουμε γεωμετρικά σχήματα.

Θα παίξουμε με το τάγκραμ, με το παιχνίδι στα 20 και την τράπεζα.

Θα φτιάξουμε κατασκευές, συμμετρικές ζωγραφιές.

Θα παίξουμε με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και θα μάθουμε με άλλο τρόπο όσα κάναμε στην τάξη.

Εικόνα

 
 

Εικόνα Πώς μετράμε πάνω από το 100;

Ο Μένιος ζει στην Κρήτη. Επισκέφτηκε το καινούριο, εντυπωσιακό ενυδρείο που φτιάχτηκε στο νησί. Του άρεσαν πολύ όσα είδε: ψάρια, κοχύλια, θηλαστικά.Έγραψε στη φίλη του την Άννα, που ζει στην Άρτα, τις εντυπώσεις του:

Εικόνα
Εικόνα Συζητάμε στην τάξη τους
αριθμούς που υπάρχουν στο
γράμμα του Μένιου
 • Απο πόσα ψηφία αποτελούνται;

Εικόνα

 • Δείχνω στα δάκτυλα τους αριθμούς

Εικόνα

 • Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός;..........................Πόσα ψηφία έχει;...............
 • Βρίσκω τον επόμενο αριθμό ανεβαίνοντας ανά εκατό: 100, 200,....... 400, 500,....... 800, 900,.......

Αριθμοί μέχρι το 1.000: Γραφή, ανάγνωση, φωνολογική ανάλυση και σύνθεση.

 

Εργασίες

1. Παρατηρώ και συμπληρώνω τον πίνακα.

Εικόνα

 

2. Ποια νομίσματα αντιστοιχούν στα ποσά;

         Βάζω Εικόνα στο σωστό.

1.000€

100€ + 100€ + 100€ + 100€ + 100€ + 100€ + 100€ Εικόνα

Χίλια ευρώ

500€ + 500€ Εικόνα

  

900€ + 100€ Εικόνα

500€

100€ + 100€ + 100€ + 100€ + 100€ Εικόνα

Πεντακόσια ευρώ

600€ + 600€ Εικόνα

  

600€ - 100€ Εικόνα

 

Εικόνα

Οταν μετράμε ανά 100, οι αριθμοί ανεβαίνουν όπως από το 1 έως το 10.

Εικόνα