Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 

Εικόνα Τι ζυγίζει περίπου ένα κιλό;

Εικόνα

 

  • Πόσα χρήματα πρέπει να δώσει ο πατέρας της Άννας για τα πορτοκάλια;........
  • Αν αγόραζε και 3 κιλά μήλα, πόσα χρήματα θα πλήρωνε;..............Τι ρέστα θα
    έπαιρνε αν έδινε 20€;..............
  • Ποιός πουλάει πιο ακριβά;Σημειώνω με Εικόνα

Εικόνα

  • Παρατηρώ προσεκτικά και συμπληρώνω:Εικόνα = 1 κιλό ,Εικόνα = μισό κιλό

Εικόνα

Τα αχλάδια ζυγίζουν.......................Οι πατάτες ζυγίζουν.......
Τα χόρτα ζυγίζουν......................Περισσότερο βάρος έχουν .

Μονάδες μέτρησης βάρους: Το κιλό και τα γραμμάρια.

 
Εικόνα

Συζητάμε στην τάξη τι μπορεί να ζυγίζει:

Ελέγχουμε με τη ζυγαριά.

- Περίπου 1 κιλό;
- Λιγότερο από 1 κιλό;
- Περισσότερο από 3 κιλά;

Εργασία

1. Ο πατέρας της Ανεζίνας αγόρασε

Εικόνα

Η μητέρα του Καρίμ αγόρασε:

Εικόνα

Τα παιδιά προθυμοποιήθηκαν να μεταφέρουν τις τσάντες με τα ψώνια. Η Ανεζίνα κουβάλησε τα πορτοκάλια και τα λεμόνια. Ο Καρίμ κουβάλησε τα μήλα και τις πατάτες. Ποιο παιδί έχει τις πιο βαριές τσάντες; Εξηγώ: ...............................................................................................................................

2. Ζυγίζω και ζυγίζομαι.

Ζυγίζω την τσάντα μου. Είναι.............κιλά. Ζυγίζομαι. Είμαι ....

  • Αν ζυγιστώ εγώ με την τσάντα μου, πόσα κιλά θα ζυγίζω τότε;
  • Μετρώ με τη ζυγαριά μου.

Ελέγχω αν είχα δίκιο.

Συμπληρώνω το διπλανό πίνακα.

Εικόνα Συζητάμε στην τάξη.

 

Εικόνα
 

Εικόνα

Όταν ζυγίζουμε πολύ ελαφριά σώματα, χρησιμοποιούμε το γραμμάριο, ενώ για τα πιο βαριά χρησιμοποιούμε τα κιλά.

1 κιλό ή ένα χιλιόγραμμο = χίλια γραμμάρια.