Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 

Εικόνα Γιατί χρησιμοποιούμε τη ζυγαριά;

Εικόνα

Τα παιδιά αποφάσισαν να συγκρίνουν τις τσάντες τους για να διαπιστώσουν
ποια είναι η πιο βαριά:

 
  • Σήκωσαν πρώτα τη μία σάκα κι έπειτα την άλλη.
  • Σήκωσαν με το ίδιο χέρι και τις δύο μαζί.
  • Σήκωσαν με το ένα χέρι τη μία και με το άλλο τη δεύτερη σάκα.
Κάνω κι εγώ το ίδιο. Διαλέγω δύο από τα διπλανά αντικείμενα, τα βάζω στα χέρια μου και συμπληρώνω: Εικόνα
  • Το τετράδιο έχει μεγαλύτερο βάρος από το μολύβι.
  • ......................................έχει μεγαλύτερο βάρος από .
  • .................................έχει μικρότερο βάρος από........

Πόσο ακριβώς βάρος έχει το βιβλίο; Για να το βρω, μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποια από τα παρακάτω όργανα (κυκλώνω):

Εικόνα

Εξοικείωση με την έννοια του βάρους και τους τρόπους μέτρησης του.

 

Εργασίες

1. Βάζω σε κύκλο ό,τι είναι πιο βαρύ από μένα.

Εικόνα

2. Παρατηρώ και συμπληρώνω

Εικόνα

3. Παρατηρώ προσεχτικά τις ζυγαριές. Ζωγραφίζω ό,τι λείπει.

Εικόνα

 

Εικόνα

Χρησιμοποιούμε τη ζυγαριά για να υπολογίσουμε με ακρίβεια το βάρος των σωμάτων.