Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 

Εικόνα Πώς μπορώ να αναλύσω μία εκατοντάδα σε δεκάδες και μονάδες;

1. Υπολογίζω το συνολικό ποσό που πλήρωσαν ο Σπύρος και ο πατέρας του.

Εικόνα

Εκτιμώ
περίπου: .......€

Ελέγχω με κάθετες πράξεις:


2. Έδωσαν ένα χαρτονόμισμα των 100€. Πόσα ρέστα θα δώσει η ταμίας;

  • Εκτιμώ: Ο Σπύρος και ο πατέρας του
    πλήρωσαν συνολικά.......€.
    Δηλαδή περίπου: .......€.
    Θα πάρουν ρέστα περίπου:.......€.
  • Υπολογίζω τα ρέστα με ακρίβεια: 100 -... =
  • Ελέγχω με κάθετες πράξεις

Εικόνα

Εικόνα

Παρατηρώ τον τρόπο που χρησιμοποιεί ο Μανώλης:

Ο ελληνικός αλγόριθμος της κάθετης αφαίρεσης με δανεικό.

 

Εικόνα

 

Εικόνα

Εικόνα

Υπάρχει και άλλος τρόπος να κάνουμε κάθετη αφαίρεση: Το 9 δε βγαίνει από το 0. Γι' αυτό, δανείζομαι 1 δεκάδα (10 μονάδες). Το 9 βγαίνει από το 10 και περισσεύει 1. Μία η δανεική δεκάδα και οι 5 δεκάδες που έχουμε, μας κάνουν 6 δεκάδες. Το 6 βγαίνει από το 10 και περισσεύουν 4 δεκάδες.