Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 

Εικόνα Πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε κάθετα έναν αριθμό από έναν άλλο;

Ο Μιχάλης ζήτησε από τους γονείς του ως δώρο για τα γενέθλιά του ψαράκια. Πήγαν μαζί να τα αγοράσουν στο κατάστημα με τα κατοικίδια ζώα.

Εικόνα

  • Πόσα κόκκινα ψαράκια ήταν στην αρχή στη γυάλα;.....
    Πόσα κόκκινα ψαράκια έμειναν μετά; Δείχνω στον άβακα.

Εικόνα

  • Στο τέλος της μέρας οι υπάλληλοι υπολόγισαν πόσα ζώα πούλησαν
ψαράκια ακριβώς περίπου
είχαμε 36 35
έμειναν 19 20
πουλήσαμε ... ...
πουλάκια ακριβώς περίπου
έιχαμε 41 40
έμειναν 16 15
πουλήσαμε ... ...

Εξοικείωση με την τεχνική της κάθετης αφαίρεσης με δανεικό μέσα
από τον άβακα. Επαλήθευση με νοερούς υπολογισμούς και πρόσθεση.

 

Εικόνα

  • Αν υπολογίσουμε με ακρίβεια, από τα 19 ως τα 36 είναι:

δηλαδή πούλησαν 1 + 10 + 6 = ...

Εικόνα

Υπολογίζω με κάθετη αφαίρεση.

Εικόνα

Εικόνα
  • Δείχνω στον άβακα.
 
Εικόνα
  • Επαληθεύω με πρόσθεση 17+19 = . . .
 
 

Εικόνα

Όταν κάνουμε υπολογισμούς με κάθετη αφαίρεση, αφαιρούμε πρώτα τις μονάδες από τις μονάδες. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, αναλύουμε τον αριθμό και δανειζόμαστε 10 μονάδες από τις δεκάδες ώστε να μπορεί να γίνει η αφαίρεση.

Εικόνα