Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Γράφω ένα δυο πράγματα που στα κεφάλαια 29 έως 33.

 • Μου άρεσαν ........................................................................................................
  ............................................................................................................................
 • Με δυσκόλεψαν ....................................................................................................
  ............................................................................................................................
 • Έμαθα καλά ........................................................................................................
  ............................................................................................................................

Συμπληρώνω τις εργασίες.

         Εικόνα

Συζητάμε στην τάξη ποιες μας δυσκόλεψαν και γιατί.

1. Υπολογίζω γρήγορα με τις προπαίδειες.

α.
 • Αν Εικόνατότε Εικόνακοστίζουν .....€
  
 • Αν Εικόνατότε Εικόνα       κοστίζουν ....xΕικόνα
 • β. Η γιαγιά και ο παππούς έχουν δεντρόκηπο με 12 μηλιές και 12 αχλαδιές. 'Εχουν φυτέψει τις μηλιές σε λιγότερες σειρές από τις σειρές που έχουν φυτέψει τις αχλαδιές. Ζωγραφίζω πώς τις έχουν φυτέψει.

  Εικόνα Εικόνα
  Εξηγώ με προπαίδεια : Εξηγώ με προπαίδεια :
  Εικόνασειρές xΕικόνα μηλιές = 12 μηλιές συνολικά. Εικόνασειρές x Εικόνα αχλαδιές =12 αχλαδιές συνολικά.

  Εμπέδωση - επέκταση των γνώσεων και δεξιοτήτων που
  διδάχτηκαν στην ενότητα.

   

  γ. Η γιαγιά έφτιαξε ...........κομμάτια χορτόπιτα.
  Πόσα παιδιά μπορούν να τη μοιραστούν
  δίκαια, ώστε:

  • να μη μείνει κανένα κομμάτι;
  Εικόνα

  Εικόνα

  • Εικόνα - Μπορούμε να προτείνουμε άλλες λύσεις;
   - Να μοιραστούν τα παιδιά δίκαια και
   να περισσέψουν 3 κομμάτια;
   Εξηγώ: Εικόνα x Εικόνα = Εικόνα και περισσεύουν 3 κομμάτια
                 18 : Εικόνα = Εικόνα και περισσεύουν 3
  Εικόνα

  2. Καλύπτω επιφάνειες

  • Παρατηρώ και χρωματίζω το υπόλοιπο μοτίβο.
  • Κυκλώνω το στοιχείο του μοτίβου (το μέρος που επαναλαμβάνεται).
  • Πόση επιφάνεια καλύψαμε με κόκκινο; ...........
  • Πόση επιφάνεια καλύψαμε με πράσινο;
  • Πόση επιφάνεια καλύψαμε με κίτρινο;
  Εικόνα

  3. Μετρώ το χρόνο με έτη, μήνες, βδομάδες.

  Ο Νικόλας τα φετινά Χριστούγεννα γίνεται 7 χρονών.

  • Πόσο χρονών θα είναι τα επόμενα Χριστούγεννα;.........
  • Θα τελειώσει το δημοτικό όταν θα είναι 12 χρονών, δηλαδή θα περάσουν ακόμα .... χρόνια από σήμερα.
  • Ο σκύλος του είναι 6 χρόνια μικρότερος.Πόσο χρονών είναι ο σκύλος του;...........
  Εικόνα