Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 

 

 

Εικόνα Αν ξέρουμε την προπαίδεια του 10, ποιες άλλες προπαίδειες μπορούμε να βρούμε εύκολα;

Στην τάξη του Χρήστου τα παιδιά διαγωνίζονται σε φανταστικές κατασκευές και παιχνίδια με ξυλάκια αρίθμησης. Προσπαθώ και εγώ με την ομάδα μου να τα φτιάξω.

Εικόνα

 • Πόσα ξυλάκια χρειάζονται για να φτιάξουμε:

Εικόνα

..... Ξυλάκια

Εικόνα

.... Ξυλάκια

Εικόνα

.... Ξυλάκια

 

Εικόνα

Εικόνα Υπολόγισαν όλα τα παιδιά σωστά;
Συζητάμε στην τάξη άλλους τρόπους για να ελέγξουμε τις απαντήσεις μας.

 

Η προπαίδεια του 9 και του 11 αξιοποιώντας την προπαίδεια του 10.
Επιμερισμός του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση και
την αφαίρεση.

 
 • Για τα 7 καραβάκια:

Εικόνα

 • Για τους 3 πυραύλους:

Εικόνα

 • Για τα 6 παραλληλόγραμμα:

  6 x Εικόνα= Εικόνα

 • Ποια ομάδα χρησιμοποίησε περισσότερα ξυλάκια;

 

 

Εικόνα

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την προπαίδεια του 10 για να υπολογίσουμε
με διαφορετικό τρόπο τις προπαίδειες του 11 και του 9 γιατί 11 = 10 + 1 και 9 = 10 - 1.

Παραδείγματα:
 • επειδή 9 = 10 - 1
  8 x 9 = 8 x (10 -1 )
  80 - 8 = 72
 • επειδή 11 = 10 +1
  8 x 11= 8 x (10+1)
  80 + 8 =88