Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 

Εικόνα Πώς μπορούμε να φτιάξουμε την προπαίδεια του 6;

Η Αλεξάνδρα κάλεσε το Σάββατο το απόγευμα τους φίλους της να παίξουν.

Εικόνα

Εικόνα

 
1
φορά
2
φορές
3
φορές
4
φορές
5
φορές
6
φορές
7
φορές
8
φορές
9
φορές
10
φορές
11
φορές
12
φορές
3 ή Εικόνα 6 ή Εικόνα 9 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6 ή Εικόνα 12 ή Εικόνα ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
το 3
το 6
  • Με 24 ξυλάκια πόσα τρίγωνα μπορώ να φτιάξω ακριβώς; ΒάζωΕικόνα στο σωστό:

Εικόνα

Η προπαίδεια του 3 και του 6 αξιοποιώντας τη σχέση
του μισού - διπλάσιου. Η έννοια του πολλαπλάσιου.

 

Εργασίες

1. Βρίσκω την προπαίδεια του 3 και του 6:

  • με τα δάχτυλα
Εικόνα
  • συμπληρώνοντας την αριθμοσειρά.
  • συμπληρώνοντας τον πίνακα.

0, 3, 6, .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... ,

0, 6, 12, .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... ,

φορές το 3 0 1 2                
βρίσκω 0 3 6                
φορές το 6 0 1 2                
βρίσκω 0 6 12                

2. O Χασάν έχει άλμπουμ με έντομα. Παρατηρεί ότι όλα τα έντομα της συλλογής του έχουν 3 ζευγάρια πόδια. Kάθε έντομο δηλαδή έχει ....... x ........ = ......... πόδια.

Εικόνα
  • Πόσα ζευγάρια πόδια έχουν:
Εικόνα

Η μία πεταλούδα έχει:
... ζευγάρια πόδια ή ..... x ..... = ..... πόδια
Οι 3 πεταλούδες: 3 x ..... = ..... πόδια

Το ένα σκαθάρι έχει:
..... ζευγάρια πόδια ή ..... x ..... = ..... πόδια
Τα 7 σκαθάρια: 7 x ..... = ..... πόδια

Μικροπείραμα μικροπείραμα

 

Εικόνα

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την προπαίδεια του 3 για να υπολογίσουμε την προπαίδεια του 6, αφού 3 + 3 = 6, δηλαδή το 6 είναι διπλάσιο του 3. Παράδειγμα: το γινόμενο 4 χ 6 είναι διπλάσιο από το γινόμενο 4 x 3 αφού 4 x 6 = 4 x (3 + 3)

ή (4 x 3) + (4 x 3) = 12 + 12 = 24 δηλαδή

4 x 3 = 12

4 x 6 = 24