Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 

Εικόνα Πώς μπορούμε να βρούμε την προπαίδεια του 8;

Ο φούρνος του κυρ Σταμάτη είναι διάσημος. Είναι παραδοσιακός φούρνος με ξύλα. Στο ψωμί δε βάζουν συντηρητικά. Όλος ο κόσμος αγοράζει ψωμί. Τα ψωμιά τελειώνουν συχνά πριν από το μεσημέρι.

Εικόνα

  • Αν ένα ψωμί κοστίζειΕικόνα ,πόσαΕικόνα πρέπει να πληρώσει η γιαγιά ώστε να αγοράσει 3 ψωμιά

Εικόνα

  • Ο κυρ Σταμάτης γέμισε ως τώρα 9 φορές το καλάθι με τα ψωμιά. Αν το καλάθι χωράει 8 ψωμιά, πόσες συνολικά φραντζόλες έφτιαξε μέχρι τώρα; Ελέγχω με τα δάχτυλά μου.

Εικόνα

Η προπαίδεια του 8 αξιοποιώντας την προπαίδεια του 4.
Η αντιμετάθεση στον πολλαπλασιασμό.

 

Εργασίες

1. Ένα ταξί έχει 4 ρόδες. Ένα φορτηγό έχει 8 ρόδες. Πόσες ρόδες έχουν τα 5 ταξί; Και πόσες τα 5 φορτηγά;.................

Εικόνα

 

2. Σχεδιάζουμε στο πλέγμα τα γινόμενα.

Εικόνα

Εικόνα Τι παρατηρούμε για το αποτέλεσμα;

Μικροπείραμα μικροπείραμα

 

Εικόνα

Για να υπολογίσουμε την προπαίδεια του 8, μπορούμε να υπολογίσουμε την προπαίδεια του 4 και να διπλασιάσουμε το αποτέλεσμα.

Εικόνα