Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 

Εικόνα Πώς μπορούμε να βρούμε την προπαίδεια του 4;

Εικόνα

Τα παιδιά πήγαν στο τσίρκο. Στην Άννα άρεσαν πολύ οι καλλιτέχνες του τσίρκου.

  • Πόσοι καλλιτέχνες υπάρχουν στην εικόνα; ...................................
  • Ποιος παίζει με τα περισσότερα αντικείμενα; ...............................
  • Τα παιδιά που πήγαν στο τσίρκο ήταν 8. Πόσα χρήματα πλήρωσαν;

Εικόνα

Ελέγχω τον υπολογισμό μου με τα δάχτυλα.

  • Αν όλοι οι καλλιτέχνες έπαιζαν με κρίκους, όπως ο τελευταίος καλλιτέχνης, πόσους κρίκους θα χρησιμοποιούσαν συνολικά; Συμπληρώνω τις στρατηγικές των παιδιών:

Εικόνα

Η προπαίδεια του 2 και του 4 αξιοποιώντας τη σχέση μισού -διπλάσιου.
Διαχείριση αριθμών. Η αντιμετάθεση στον πολλαπλασιασμό.

 

Εργασίες

1. Συμπληρώνω τον πίνακα της προπαίδειας του 2 και του 4. Ελέγχω με τα δάχτυλα.

φορές 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
το 2 0 2 4                  
φορές 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
το 4 0 4 16                  
  • Τι παρατηρούμε για τα γινόμενα κάθε ζευγαριού;

Εικόνα

Υπογραμμίζω τα γινόμενα που με δυσκόλεψαν.

2. Αν 20 παιδιά φάγανε από 2 μπισκότα το καθένα, πόσα μπισκότα έφαγαν συνολικά;

......................................................

Αν 40 παιδιά έφαγαν από 2 μπισκότα το καθένα, πόσα μπισκότα έφαγαν συνολικά;

......................................................

3. Αντιστοιχίζω όσα είναι ίσα.

Εικόνα

Μικροπείραμα μικροπείραμα

 

Εικόνα

Για να υπολογίσουμε την προπαίδεια του 2 και του 4, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μισό ή το διπλάσιο στους υπολογισμούς μας.

Παραδείγματα: 3 φορές το 2 είναι: 2 + 2 + 2 δηλαδή 6

                        3 φορές το 4 είναι: 4 + 4 + 4 δηλαδή 12 (διπλάσιο του 6).