Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 

Εικόνα Πόσα πρέπει να προσθέσουμε στο 38 για να φτάσουμε στο 100;

Στις γιορτές, οι σύλλογοι γονέων, οι δάσκαλοι και τα παιδιά στα σχολεία της Ηλιούπολης μάζεψαν παιχνίδια, ρούχα και
βιβλία, που δεν τα ήθελαν πια, για να τα προσφέρουν. Τα έβαλαν σε πακέτα για να τα δώσουν σε άλλα παιδιά που
έχουν ανάγκη. Έβαλαν στόχο να φτιάξουν 100 πακέτα για κάθε είδος.

Εικόνα

Εικόνα
  • Πόσα πακέτα περίπου πρέπει να φτιάξουν ακόμα στα ρούχα;
  • Πόσα περίπου είναι τα πακέτα που λείπουν ακόμα στα βιβλία;
  • Συμπληρώνω τον πίνακα υπολογίζοντας πρώτα τις τιμές στο περίπου.
    Ελέγχω στη συνέχεια τους υπολογισμούς μου.
Πακέτα Έχουν ήδη ετοιμαστεί Λείπουν ακόμα Σύνολο
Ρούχα 62 (περίπου 60) ... (περίπου ...) 100
Βιβλία ... (περίπου ...) 19 (περίπου ...) 100
Παιχνίδια ... (περίπου ...) 38 (περίπου 40) 100

Εικόνα

Νοεροί υπολογισμοί - Προσθαφαίρεση με εκτίμηση σε αριθμούς
μέχρι το 100. Εύρεση της διαφοράς ενός διψήφιου από το 100,
με το συμπλήρωμα ή με διαδοχικές αφαιρέσεις.

 

Εικόνα

Εργασία

Εικόνα

Τα παιδιά παίζουν σε ομάδες το παιχνίδι «Βρίσκω τον αριθμό-στόχο».

  • Με τον διπλανό μου συνεργάζομαι για να βρω τους αριθμούς που λείπουν. Προσοχή! Και τα αγόρια και τα κορίτσια έχουν κάνει κάποιο λάθος υπολογισμό.

Εικόνα

Εικόνα Συζητάμε στην τάξη για τις λύσεις που βρήκαμε.

 

Εικόνα

Μπορούμε να φτάσουμε σε έναν αριθμό-στόχο με διαφορετικούς τρόπους:

α) αν κάνουμε πρόσθεση, προσθέτουμε στον αριθμό από τον οποίο ξεκινάμε πρώτα τις δεκάδες και μετά τις μονάδες ή πρώτα τις μονάδες και μετά τις δεκάδες:

Εικόνα

β) αν κάνουμε αφαίρεση, αφαιρούμε από τον αριθμό από τον οποίο ξεκινάμε πρώτα τις δεκάδες, για να φτάσουμε στην πιο κοντινή δεκάδα, και μετά τις μονάδες για να φτάσουμε στον αριθμό που θέλουμε ακριβώς:

Εικόνα