Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 

Εικόνα Με ποιον κανόνα μπήκαν στη σειρά;

Τα παιδιά δεν μπήκαν τυχαία σ' αυτή τη σειρά:

Εικόνα

Παρατηρώ τι επαναλαμβάνεται κάθε φορά.

Εικόνα Ποια είναι τα επόμενα παιδιά που θα σταθούν μετά; Τα κυκλώνω. Συζητάμε στην τάξη τον κανόνα που βρήκαμε.

Εργασίες

1. Παρατηρώ, συμπληρώνω τους αριθμούς που αντιστοιχούν στις χάντρες και υπολογίζω πόσες είναι όλες μαζί.

Εικόνα

Διαχείριση διψήφιων αριθμών. Εισαγωγή στην προπαίδεια,
αναγνώριση, περιγραφή και επέκταση αναδρομικού μοτίβου.

 

2.

Εικόνα

Εικόνα

Μπορούμε να αποφασίσουμε ποιο μοτίβο έχει σκεφτεί η Ελένη;
Παρατηρούμε, σκεφτόμαστε, μοιραζόμαστε τις ιδέες μας και συμπεραίνουμε.

3. Χρωματίζω τις επόμενες 5 χάντρες.

Εικόνα

 

Εικόνα

Για να συνεχίσουμε ένα μοτίβο με αριθμούς, χρώματα ή σχήματα, πρέπει να βρούμε με ποιον τρόπο φτιάχτηκε. Μας βοηθάει:

α) ένα στοιχείο που επαναλαμβάνεται:

β) να ανακαλύψουμε έναν κανόνα:

Εικόνα