Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 

Εικόνα Μπορούμε να φτάσουμε στο 100 ανεβαίνοντας ανά 1. Υπάρχουν άλλοι τρόποι;

Τα παιδιά παίζουν κρυφτό στο σχολείο. Ο Χρήστος τα φυλάει. Τα άλλα παιδιά έχουν πάει να κρυφτούν.

Εικόνα

Παρατηρώ τι επαναλαμβάνεται κάθε φορά.

Εικόνα Ποιο παιδί έχει δίκιο; Με ποιον τρόπο μέτρησε κάθε παιδί; Συζητάμε στην τάξη.
 • Βρίσκω τον κανόνα και συνεχίζω. Ελέγχω με τη μεζούρα ή με την αριθμογραμμή.
 • 0, 10, 20, 30, .... , .... , .... , .... , .... , .... , 100
 • 65, 60, 55, 50, 45, 40, .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , 0
 • 65, 68, 71, 74, 77, .... , .... , .... , .... , .... , .... , 98
 • 65, 63, 61, 59, .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , 31
  Αφαιρώ.............κάθε φορά.

Προσθέτω.............κάθε φορά.

Αφαιρώ .............κάθε φορά

Προσθέτω.............κάθε φορά.

 • Βρίσκω πού έγινε το λάθος και γράφω δίπλα σωστά τις αριθμητικές αλυσίδες.
 • 5, 10, 15, 25, 30, 35         Διορθώνω: .............................................................
 • 47, 45, 43, 40, 38            Διορθώνω: .............................................................
 • 26, 46, 56, 86                 Διορθώνω: .............................................................

Αριθμητικά μοτίβα στο 100. Ανάδειξη στρατηγικών νοερών
υπολογισμών / Εισαγωγή στην προπαίδεια (φορές).

 

Εργασίες

 • Εικόνα Παρατηρώ προσεχτικά τις κάρτες.Εικόνα

Πόσους ρόμβους έχουν όλες οι κάρτες;

Κάθε κάρτα έχει............ρόμβους ή (10-1) ρόμβους.
Όλες οι κάρτες έχουν: .... + .... + .... + .... =......ρόμβους, δηλαδή 4 φορές 9 ρόμβους.

Εικόνα

 • Πόσες καρδούλες έχει η τελευταία κάρτα;.....
 • Πόσες καρδούλες έχουν όλες οι κάρτες

ΕικόναΕικόνα

 

Εικόνα

Για να φτιάξουμε έναν αριθμό, μπορούμε να προσθέσουμε άλλους αριθμούς ακολουθώντας πολλούς διαφορετικούς κανόνες. Παραδείγματα:

Εικόνα