Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 

Εικόνα Πώς υπολογίζουμε γρήγορα πολλούς αριθμούς;

Τα παιδιά φτιάχνουν δανειστική βιβλιοθήκη στην τάξη τους. Τη Δευτέρα τα παιδιά έφεραν 11 βιβλία με παραμύθια. Την Τρίτη έφεραν άλλα 4 βιβλία με παραμύθια. Την Τετάρτη έφεραν τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης 5 ακόμα βιβλία με παραμύθια. Η δασκάλα έφερε την Πέμπτη14 βιβλία με παραμύθια.

  • Πόσα βιβλία με παραμύθια έφεραν τα παιδιά; Εκτιμώ περίπου.............................
  • Πόσα συνολικά παραμύθια έχει τώρα η βιβλιοθήκη; Περίπου...............................

Εικόνα

  • Βοηθώ τα παιδιά να συμπληρώσουν τον πίνακα
Έφεραν Ακριβώς... Περίπου...
την Δευτέρα: 11 10
την Τρίτη:    
την Τετάρτη:    
την Πέμπτη:    
Σύνολο:    
Εικόνα

Νοεροί υπολογισμοί: Πρόσθεση με περισσότερους από 2 προσθετέους.
Αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης. Εισαγωγή στην προπαίδεια.

 

Εργασίες

1. Φτιάχνουμε κορδόνια με χρωματιστές χάντρες:

Εικόνα

Εκτιμώ: Ποιο κορδόνι έχει μεγαλύτερη αριθμητική αξία;.................................

  • Υπολογίζω με ακρίβεια:

- Το κορδόνι μου έχει αξία: 10 + 1 + .... + .... + .... + .... +

- Το κορδόνι του διπλανού μου έχει αξία:

... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... = ...

2. Ποιο από τα δυο παιδιά θα πληρώσει περισσότερα για να στείλει τους φακέλους;

Εκτιμώ: ..........................

Εικόνα

Η Γαβριέλα θα πληρώσει

Εικόνα

Ο Ορέστης θα πληρώσει ...

  • Πόσα ρέστα θα πάρουν;

Εικόνα

Ελέγχουμε με ψεύτικα ευρώ.

 

Εικόνα

Μπορούμε να υπολογίζουμε εύκολα αν προσθέτουμε τους αριθμούς έτσι ώστε να συμπληρώνουμε δεκάδες. Εικόνα