Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 

Εικόνα Μπορούμε να στολίσουμε ρούχα με γεωμετρικά σχήματα;

Τα παιδιά πήγαν στο Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου. Μετά την επίσκεψη έκαναν κολάζ με μοτίβα από την έκθεση που είδαν.

Εικόνα

Παρατηρώ τι επαναλαμβάνεται κάθε φορά.

ΕικόναΣυζητάμε στην τάξη πού αλλού μπορούμε να βρούμε μοτίβα.

  • Παρατηρώ τα ρούχα των παιδιών. Με τι είναι διακοσμημένα;

Εικόνα

Αναγνώριση, περιγραφή, επέκταση και κατασκευή
σύνθετων γεωμετρικών μοτίβων.

 
  • Παρατηρώ προσεκτικά και συνεχίζω να χρωματίζω τα μοτίβα

Εικόνα

Κυκλώνω το σωστό:

Ο Νικόλας έχει στην μπλούζα του το μοτίβο Α, Β, Γ, Δ ή Ε;

 

Εικόνα

Γεωμετρικό μοτίβο λέμε μια σειρά από γεωμετρικά σχήματα που επαναλαμβά€νονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αν βρούμε τα γεωμετρικά σχήματα που επανα€λαμ€βάνονται (στοιχείο του μοτίβου), μπορούμε να το συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Παράδειγμα:

Εικόνα