Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 

Η Ελένη απόκτησε δυο ξαδερφάκια δίδυμα, τη Ζωή και τον Αλέξανδρο!

 

Εικόνα

Εικόνα Σε τι διαφέρουν μεταξύ τους τα ψηφία του αριθμού 11;

Τα παιδιά παίζουν με τις κάρτες των ψηφίων. Πόσους διψήφιους αριθμούς μπορούμε να φτιάξουμε που να έχουν τα ίδια ψηφία;

 • Η ομάδα της Άννας
  βρήκε 3 αριθμούς
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Η ομάδα του Νικόλα
  βρήκε 4 αριθμούς

Εικόνα

1. Συμπληρώνουμε τους αριθμούς που λείπουν

Εικόνα

ΕικόναΣυζητάμε στην τάξη: Τι μας δυσκόλεψε και γιατί;

2. Εξηγώ σε ένα συμμαθητή μου πώς ξεχωρίζουμε τα δύο ίδια ψηφία του αριθμού 33:

 • → Όταν διαβάζουμε: ακούμε τους αριθμούς.....................και.......................
 • → Όταν γράφουμε: γράφουμε τους αριθμούς...................+......................
 • → Όταν ζωγραφίζουμε: ομαδοποιούμε............δεκάδες και...............μονάδες.

Αξία θέσης ψηφίου - εύρεση μισού και διπλάσιου
στους αριθμούς μέχρι το 100. Νοεροί υπολογισμοί.

 

3. Πόσοι τέτοιοι αριθμοί υπάρχουν μέχρι το 100; Παρατηρώ το παράδειγμα και συμπληρώνω: Τους γράφω με τη σειρά από το μικρότερο στο μεγαλύτερο.

Εικόνα

Μικροπείραμα μικροπείραμα      Μικροπείραμα μικροπείραμα      Μικροπείραμα μικροπείραμα      Μικροπείραμα μικροπείραμα

Εργασίες

1.Διαβάσαμε 33 σελίδες από το βιβλίο μας και φτάσαμε ακριβώς στη μέση. Το βιβλίο έχει δηλαδή συνολικά διπλάσιες σελίδες. Πόσες είναι οι σελίδες του βιβλίου;

 • Εκτιμώ: Περίπου................σελίδες.

 • Υπολογίζω με ακρίβεια
 • Εικόνα

2. Για να φτιάξουμε 1 κανάτα πορτοκαλάδα, στύψαμε 18 πορτοκάλια. Πόσα πορτοκάλια θα στύψουμε για να φτιάξουμε 2 κανάτες πορτοκαλάδα;

 • Εκτιμώ: Περίπου...............πορτοκάλια.

 • Υπολογίζω με ακρίβεια
 • Εικόνα

3. Ο κύριος Θωμάς ο ταχυδρόμος έχει 36 γράμματα να μοιράσει. Μοίρασε τα μισά. Πόσα χρειάζεται να μοιράσει ακόμη;

 • Εκτιμώ: Περίπου................γράμματα.

 • Υπολογίζω με ακρίβεια
 • Εικόνα
 

Εικόνα

 • Υπάρχουν αριθμοί που έχουν ίδια ψηφία, καθένα όμως έχει άλλη αξία επειδή βρίσκεται σε διαφορετική θέση.
 • Ο άβακας μας βοηθάει να δίνουμε σε κάθε ψηφίο ενός αριθμού την αξία του.

Παραδείγματα:Εικόνα